Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Orlić

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 82 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Hvala.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 96 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika te postoje uslovi za rad.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje, ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Reč ima Milija Miletić.
Hvala gospodine Miletiću.
Reč ima potpredsednik Skupštine, Stefan Krkobabić.
Zahvaljujem gospodine Krkobabiću.
Reč ima Nina Pavićević.
Hvala gospođo Pavićević.
Reč ima Aleksandar Pavićević.
Hvala, gospodine Mirkoviću.
Što se tiče vašeg poslednjeg pitanja, s obzirom da je bilo upućeno meni, na veb sajtu Narodne skupštine, u odeljku gde se nalazi arhiva akata koja su bila predata Narodnoj skupštini u bilo kom trenutku, dakle akti u proceduri, mislim da su ostala akta u pitanju. Kada pogledate arhivu saziva, i ovo govorim da bih dao obrazloženje na koji način građani Srbije mogu da dođu do tog dokumenta o kom ste govorili vi, ali i bilo kog drugog. Kada pogledate prethodni saziv, onaj iz 2016. do 2020. godine, na spisku može da se uradi čak i pretraga po imenu i prezimenu podnosioca, pronaći će se svi akti koji su u bilo kom trenutku predati. Dakle, uključujući i taj Predlog rezolucije o kom ste vi sada govorili u kompletnom tekstu uključujući i sam sadržaj o kom ste govorili upravo i gde se zaista nalaze sve ove stvari koje ste vi naveli.
Svaki građanin ove zemlje može da na taj način dođe do samog dokumenta, a naravno svaki narodni poslanik, ukoliko to želi, može se obratiti generalnom sekretarijatu i biće mu dostavljena kopija u papirnoj formi.
Dakle, ako je vaše pitanje bilo, da li su trajno zapisani i evidentirani svi tragovi samih postupaka, svakako postupaka koji nisu na ponos onima koji su ih preduzimali, budite bez brige, sve je trajno evidentirano i izloženo na uvid našem narodnu. Nalazi se na sajtu Narodne skupštine.
Pošto sve više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, mi nastavljamo sa radom.
Saglasno članu 27, 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i nakon 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština usvoji zakone iz današnje procedure.
Prelazimo na jedinstveni pretres o 3. tački dnevnog reda.
Saglasno članu 90. stav 1. obaveštavam vas da su pozvani da prisustvuju: Siniša Mali, ministar finansija, Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Danijela Vazura, državni sekretar i Tatjana Stanić, viši savetnik u Ministarstvu finansija.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 170. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom" i metode administrativne saradnje iz člana 14. stavovi 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015.
Da li predstavnici predlagača žele reč? (Da)
Reč ima ministarka Tatjana Matić.
Izvolite.
Zahvaljujem ministarki.
Dame i gospodo narodni poslanici, samo kratko obaveštenje.
Danas tokom 13.30 časova očekujemo polaganje zakletve Republičkog javnog tužioca, pauzu od 14.00 do 16.00 časova nakon čega nastupa deo sednice kada postavljamo pitanja Vladi, nakon 19.00 časova očekujemo glasanje, kako biste mogli da planirate svoje današnje obaveze.
Da li reč žele predstavnici nadležnih odbora? (Da)
Reč ima, ispred Odbora za finansije, Aleksandra Tomić.
Izvolite.
Dame i gospodo, sledeći na listi govornika je narodni poslanik Srbislav Filipović.
Zahvaljujem.
Reč ima Ivana Nikolić.
Hvala. Reč ima Veroljub Arsić.
Zahvaljujem.
Poslednji na listi prijavljenih za reč je Marijan Rističević. Izvolite.
Hvala, gospodine Rističeviću.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, neko ko eventualno nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
Da li možda žele reč predstavnici predlagača? (Da.)
Reč ima ministarka Matić.
Izvolite.
Zahvaljujem predstavnici Vlade na učešću u današnjoj raspravi.
Saglasno članovima 27. i 205. Poslovnika, određujem pauzu do 16,00 časova, kada nastavljamo sa radom u delu sednice koji se odnosi na postavljanje poslaničkih pitanja Vladi poslednjeg četvrtka u mesecu.
(Posle pauze)
Hvala, gospodine Rističeviću.

Reč ima prof. dr Ljubiša Stojmirović. Izvolite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dušan Marić.
Hvala, gospodine Mariću.
Reč ima Nataša Jovanović.