Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Marijan Rističević glasao

Marijan Rističević

Narodna seljačka stranka