Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Veroljub Arsić glasao

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao