Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Milanka Jevtović Vukojičić

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka

Govori

Naravno da će SNS podržati sve zakone koji se tiču izmena i dopuna zakona koji se tiču obrazovanja, jer SNS smatra da je obrazovanje plus znanje temelj svake uspešne države. Temelj svake uspešne države jer obrazovanje, svakako je investicija koja ima ogroman uticaj na ekonomski napredak i razvoj svake zemlje pa i na ekonomski napredak i razvoj Republike Srbije i direktno utiče na smanjenje siromaštva.

Ja bih ovom prilikom s obzirom na vreme, htela samo da pomenem konferenciju koja je 23. decembra održana ovde u Beogradu, gde je bio prisutan i predsednik Republike Aleksandar Vučić, gde ste bili prisutni i vi, gde je bilo prisutno 1.500 učesnika i gde je Aleksandar Vučić u svom obraćanju na toj konferenciji rekao – dualno obrazovanje, znanje za budućnost.

Dualno obrazovanje u čijem je fokusu zaštita najboljeg interesa učenika, odnosno mladog čoveka koji treba da stekne znanje i veštine za brzo zapošljavanje, da ne čeka na tržištu rada, već da svoje znanje i umeće odmah iskoristi u privrednim kompanijama, gde će zarađivati za svoju egzistenciju, gde će steći ozbiljnost i odgovornost, jeste nešto što je uveo kao premijer, sada predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Naravno, da sve pohvale za ove izmene i dopune, jer naravno da je dobro, to u stvari pokazuje da ste vi pratili implementaciju primene zakona, da su uočene određene poteškoće i da te poteškoće upravo kroz ove izmene i dopune biće ispravljene, a negde kao glavna poteškoća, to je da učenik koji završava osnovnu školu koja će biti ovim Predlogom zakona otklonjena sada će moći da pre polaganja završnog ispita izrazi svoju želju i da upravo oni učenici koji žele da upišu srednje stručno obrazovanje po dualnom modelu, tu mogućnost imaju.

Za SNS, za našeg predsednika Aleksandra Vučića, svako dete i roditelj imaju pravo da znaju na vreme i koju će školu njihovo dete da upiše i naravno koliko će za taj svoj rad biti sutra plaćen. Ono što takođe želim da iznesem i da pohvalim, a to se tiče zaštite posebno osetljivih i posebno ranjivih grupa, tu bih istakla zaštitu dece učenika osoba sa invaliditetom, gde se kroz smernice omogućava prosvetnim radnicima, dati mogućnost da uz mišljenje Interresorne komisije, pruži potpuna mogućnost za savlađivanje nastavnog gradiva ovoj deci u punom kapacitetu i punom obimu.

Takođe bih naravno pohvalila izmene koje se tiču slepih i slabovidih lica i mogućnost da oni imaju udžbenike na brajevom pismu.

Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, ja želim da kažem da sam saglasna sa mišljenjem Vlade, ali takođe ono na šta želim da ukažem, to je da se ovaj član zakona odnosi na srednje stručno vojno obrazovanje i na proizvođenje onih koji su završili Srednje stručno vojno obrazovanje u čin vodnika.

Naravno, svaka čast na tome i sve pohvale za uvođenje podoficirskih činova i za obrazovanje naših učenika za sticanje podoficirskog čina.

Ono što želim da kažem to je da su rušitelji Srbije žuto tajkunsko preduzeće 2005. godine, ukinuli srednje stručno obrazovanje, jer njima ne samo da nije trebala vojska, već nije trebao ni podmladak koji bi svojim znanjem i umećem radio na zaštiti oruđa i oružja koje Vojska Srbije upotrebljava u svojim redovnim aktivnostima.

Mogu da kažem da je tek 2015. godine, kada je premijer Srbije bio sadašnji predsednik Aleksandar Vučić, a ministar vojni gospodin Gašić, srednje stručno vojno obrazovanje je vraćeno u naš sistem. Moram da kažem da je tek ove godine izašla prva klasa podoficira i da su oni položili svečanu zakletvu u "Miloševom Takovu". Sve čestitke tim podoficirima, jer oni danas svoj posao obavljaju uglavnom na oruđima, na ratnom vazduhoplovstvu i protiv vazdušnoj odbrani.

Takođe želim da ukažem i na to da je velike napore učinila ova Vlada, naš predsednik, Aleksandar Vučić i naravno, vaše Ministarstvo u unapređenju uslova života i unapređenju internatskih uslova u kojima borave vojni gimnazijalci i učenici Srednjih stručnih vojnih škola.

Naime, moram da kažem da je i obnovljen internat koji je sagrađen 1976. - 1978. godine, učenici Vojne gimnazije i učenici Srednjih stručnih vojnih škola do3bili su novi modernizovani prostor, a država je u to uložila 180 miliona dinara.

Naravno, danas postoje oni mrzitelji, oni rušitelji, oni koji nemaju ni obraza, ni časti, ni morala da na najgori mogući način udare na osnovne principe Strategije odbrane, a to je na pitanje nacionalnog suvereniteta i integriteta, ali politika Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, politika Marinike Tepić je politika laži, politika obmane i politika zla. Ta politika ne može da pobedi politiku uspeha i napretka, a politiku uspeha i napretka Republike Srbije i jačanje Vojske Republike Srbije upravo svakoga dana radi Aleksandar Vučić u interesu vojske, u interesu države, u interesu mira i bezbednosti svakog građanina. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovana predsednice, poštovani ministre, član 8. Predloga zakona odnosi se na jednu od vrlo važnih misija Vojske Srbije, a to je učešće u multinacionalnim operacijama. Moram da istaknem da Vojska Srbije trenutno učestvuje u devet multinacionalnih operacija, pet u okviru UN i četiri u okviru EU.

Takođe, moram da istaknem da Vojska Srbije na najbolji mogući način prezentuje i Republiku Srbiju, a i naravno svu obučenost, svo znanje, sve veštine i sve ono što je najbolje i što pripada Vojsci Republike Srbije. Naravno, da oni za vreme učešća u mirovnim operacijama stiču dodatna znanja, dodatna iskustva i naravno da je ono što oni po povratku u Srbiju dragoceno za Vojsku Srbije njihovo znanje i njihovo iskustvo, ali moram da kažem samo još jedno.

Vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, prvi je počeo da obeležava dan sećanja na one hrabre vojnike koji su bili na Košarama, koji su branili našu zemlju od šiptarskih terorista i ove godine tim povodom obeleženo je 20 godina bitke na Košarama.

Takođe, naš predsednik i vrhovni komandant Vojske Republike Srbije obeležava i 20 godina sećanja na jednu od naših najvećih tragedija u 20. veku, a to je zločinačko NATO bombardovanje i pogibija 2,5 hiljade građana, među kojima i 79 dece.

Naš predsednik i vrhovni komandant prvi put je uveo…
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani oficiri Vojske Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, politika Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, je politika mira, sigurnosti i bezbednosti, politika očuvanja neba, zemlje i naroda na ovom prostoru.

Vojska Republike Srbije je najznačajnija u odbrani teritorijalnog integriteta suvereniteta naše zemlje, a sem što je značajna u odbrani naše zemlje, njena važnost je i te kako značajna i sa aspekta odvraćanja eventualnog agresora.

Vojska Srbije, zahvaljujući odličnoj ekonomskoj politici koja je vođena od 2014. godine, nikada nije bila snažnija nego danas. Ulaganja u Vojsku Srbije takođe su velika. Ulaganje u poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u Vojsku Republike Srbije takođe su veća nego ikada.

Moram, pre svega, da napomenem, kao dodatni motivišući faktor i dodatno ulaganje u Vojsku Republike Srbije jeste izgradnja stanova u sedam gradova i opština u Republici Srbiji i obezbeđenje oko osam hiljada novih stanova za pripadnike Vojske Republike Srbije. Rešavanje stambenog pitanja, pored pitanja plate, svakako da jeste jedno od vrlo značajnih pitanja i naravno da će ova Vlada nastaviti sa takvom politikom, politikom izlaska u susret pripadnicima Vojske Republike Srbije.

Moram da kažem šta je bilo do 2012. godine. Do 2012. godine žuto tajkunsko preduzeće, pljačkaško, Đilasa, Tadića, Jeremića, Obradovića, uništilo je sve segmente društva, između ostalih i Vojsku Republike Srbije, kao vrlo značajnog stuba svake države, pa naravno i države Republike Srbije.

Moram da napomenem da su 2006. godine, u vreme kada je načelnik Generalštaba bio Zdravko Ponoš, inače bliski prijatelj Vuka Jeremića, ukinute 63. padobranska brigada i 72. specijalna brigada. One su ukinute na taj način što je njihov značaj smanjen, što su one funkcionisale kao bataljoni i što se, naravno, ogledalo i na napredovanje samih vojnika u inače ovim elitnim jedinicama.

Moram da istaknem da je 63. padobranska brigada odlikovana Ordenom za hrabrost, upravo u vreme ratnog dešavanja na području Republike Srbije, u vreme 78 dana zločinačkog napada NATO agresora na našu zemlju, kada smo imali dve i po hiljade žrtava, među kojima, nažalost, veliki broj dece i trudnica i pet puta više ranjenih.

Moram da kažem da njih nije zanimala ni vojska, ali njih nije zanimalo ni nebo Republike Srbije. Nebo Republike Srbije, odnosno vazdušni prostor Republike Srbije prvi put je relaksirao Aleksandar Vučić 2015. godine, kada se nalazio na mestu premijera.

Naravno, moram da kažem da je jedna od misija Vojske Republike Srbije svakako i učešće u vanrednim situacijama i spašavanje stanovništva u vanrednim situacijama. To žuto tajkunsko preduzeće čak je prodalo čamce koje je služilo vojsci u vanrednim situacijama i zamislite, prodali su oko 900 čamaca, a jedan čamac je koštao od deset do 15 hiljada dinara. To je sramno i sramota. Bili su, ne povratili se.

Oni su i helikoptere MI-8, koji je inače osnova za ove helikoptere MI-17 i čija je namena u stvari spasavanje stanovništva u elementarnim nepogodama rasprodalo i prodalo u inostranstvo. Njima ni vojska, ali ni oruđe, ni oprema nije ni bilo potrebno, jer oni su vojsku razoružali i vojsku ostavili i bez vojnika sa ogromnim iskustvom koji su učestvovali u ratnim dejstvima, a naravno, i bez oruđa i oružja za rad.

Naravno da nakon 2014. godine ulažu se ogromni napori. Moram da kažem da je i strateški dokument koji se sada izradio, koji se tiče Strategije odbrane Republike Srbije, koja se odnosi na bezbednost Republike Srbije, zbilja urađena na jedan krajnje profesionalan, na jedan krajnje temeljan, na jedan krajnje sveobuhvatan način. I tu bih, pre svega, istakla pitanje vojne neutralnosti.

Srbija je vojno neutralna zemlja. Srbija sama mora da vodi računa o jačanju svoje vojske, naravno, ne isključujući partnerstvo ni sa NATO-om, ni sa ODKB-om, ali,

hoću ovom prilikom da napomenem, kao ni sa svim drugim zemljama.

Hoću da napomenem jednu vojnu vežbu koja je bila u septembru mesecu 2019. godine. To je „Begej 2019“ koja se održavala u Titelu, u stvari održavala se u više mesta. Bilo je aktivnosti vojske i iz vode, iz vazduha i sa kopna. To je zbilja ostavilo jedan impresivan utisak na građane, jer građani imaju veliko poverenje u instituciju Vojske Republike Srbije. Moram da naglasim da smo tada od Narodne Republike Kine dobili donaciju u 40 različitih oruđa, odnosno mašina koje su namenjene, pre svega, za inžinjerijske jedinice.

Sada ću napomenuti da je vojska i te kako značajnu ulogu odigrala i 2014. godine u vreme poplava, iako prethodna vlast nije ostavila nikakva oruđa, u spasavanju našeg stanovništva. Takođe, moram da pohvalim inžinjerijsku jedinicu iz Kraljeva, koja je u junu mesecu, u selu Sirča, za vrlo kratko vreme postavila most, jer je jedan deo sela, to je više od 100 domaćinstava, bio odsečen od svog mesta, a i od Kraljeva. Naravno da je briga o građanima Republike Srbije u svim mogućim situacijama i te kako važna sa aspekta bezbednosti i sigurnosti.

Srpska napredna stranka u danu za glasanje, naravno, podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Član 9. Predloga zakona formuliše načelo jednakosti privrednih subjekata i apsolutno sam saglasna sa mišljenjem Vlade da amandman treba odbiti.

Načelo jednakosti privrednih subjekata je jedno od osnovnih načela kad su u pitanju postupci u javnim nabavkama.

Predlogom ovog zakona, koji inače jeste vrlo značajan i sa aspekta sprečavanja korupcije, članom 9. dostupnost i jednakost se postiže na taj način. Jedan od načina jednakost je naravno i novo rešenje o uvođenju izjave o ispunjenosti uslova ponuđača, čime se daje mogućnost malim i srednjim privrednim subjektima da pod jednakim uslovima konkurišu postupcima javne nabavke, imajući u vidu da oni raspolažu manjim ljudskim resursima i manjim kapacitetima.

Izjava o ispunjenosti uslova svakako da, sem što doprinosi jednakosti u postupcima javnih nabavki, smanjuje administrativne troškove, s obzirom da je to propisani obrazac koji dostavljaju ponuđači. Na kraju postupka tek onaj ponuđač koji bude izabran u postupku javnih nabavki imaće mogućnost da priloži svu neophodnu dokumentaciju.

Ono što, takođe, želim da naglasim jeste da je u vreme vladavine žutog tajkunskog preduzeća, a po procenama EU, svaki četvrti dinar iz postupaka javnih nabavki odlazio u privatne džepove.

Takođe, želim da naglasim da je još pokojna Verica Barać ukazivala na velike korupcije žutog tajkunskog preduzeća u postupcima javnih nabavki i negde se procenjivalo da kroz provizije i druge nelegalne tokove godišnje iz postupaka javnih nabavki ode oko milijardu evra.

Žuto tajkunsko preduzeće, naravno, kroz pljačkaške privatizacije došlo je do ogromnog novca i ogroman novac je kroz te pljačkaške privatizacije iznet iz inostranstva, ne prema našim procenama, nego prema procenama jednog američkog instituta i to u iznosu od oko 51 milijarde dolara.

Moram da napomenem da je žuto tajkunsko preduzeće, nakon smrti premijera Zorana Đinđića, kroz prodaju „Železare“, naravno za nikakav novac, preuzelo i kompletne dugove na državu, a ti dugovi „Železare“ iznosili su oko milijardu i po dolara.

Naravno, oni su pribegli prodaji „Železare“ za beznačajnu svotu novca i za preuzimanje čitavog i kompletnog duga na teret države, odnosno na teret svih građana samo da bi kupovali socijalni mir i da bi kupovali populističke poene za svoju stranku.

Naravno da pitanje „Železare“ jedini ko je rešio to je naš tada premijer, a sada predsednik Aleksandar Vučić sa strateškim partnerstvom sa kineskom kompanijom i danas u „Železari Smederevo“ radi preko 5.000 radnika. „Železara Smederevo“ je jedna od najvećih izvoznika, „Železara Smederevo“ podiže i grad Smederevo, a puni i lokalni i republički budžet. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalaze izveštaji o budžetima od 2002. do 2018. godine. Naravno da je dobro što se izveštaji nalaze pred nama, iako je za ovo vreme došlo i do promene državnog i političkog uređenja, ali je dobro sa aspekta da građanima pošaljemo jasnu poruku da izveštaji budžeta od 2002. do 2012. godine su nerealni, da su to izveštaji budžeta koji nisu bili zasnovani na zdravim i realnim ekonomskim osnovama, da su to izveštaji budžeta žutog tajkunskog preduzeća, koje je izvršilo, za 12 godina vlasti, izvršilo masakr nad privredom, otelo od građana 100 milijardi evra samo iz procesa privatizacije i zemlje. Prema procenama američkog instituta iznelo 51 milijardu dolara, u pljačkaškim privatizacijama 2.400 preduzeća je stradalo. To su ona preduzeća koje su generacije i generacije pre nas stvarale. Već do 2011. godine trećina tih privatizacija bila je raskinuta, trećina preduzeća je tavorila, a 400 hiljada radnika tumaralo je po ulicama, jer na njihova preduzeća stavljeni su katanci i lanci.

To je vreme žutog tajkunskog i pljačkaškog preduzeća kada su njihovi ministri i najviši funkcioneri u liku onog Đelića, pokazivali i slali narodu kao neku poruku sa ekonomskog aspekta, potpuno nenormalnu, da je svetska ekonomska kriza šansa za Republiku Srbiju. Svetska ekonomska kriza nije bila šansa za građane Republike Srbije, to je pokazala ta žuta pljačkaška tajkunska vlast, ali svakako jeste bila šansa za žuto tajkunsko preduzeće i za punjenje njihovih privatnih džepova. Žuto tajkunsko preduzeće, ne samo što je u materijalnom smislu potpuno devastiralo i opustošilo Republiku Srbiju i njene građane, ono je na žalost postavilo granicu Republici Srbiji između Srba i Srba na Jarinju, i naravno njihov sadašnji, jedan od predvodnika Saveza za Srbiju, Vuk Jeremić kada je bio ministar inostranih poslova izmestio je najznačajnije nacionalno pitanje Kosova i Metohije iz UN u EU.

To su rezultati njihove pogubne i katastrofalne politike, koju su 2012. godinu zemlju Srbiju doveli pred bankrotstvo. Građani su tada na izborima demokratskim putem svoje poverenje dali SNS i od tada kreće oporavak i napredak Republike Srbije u ekonomskom smislu, jer za razliku od njih kojima je u fokusu bio lični i privatni interes, u fokusu SNS, našeg predsednika Aleksandra Vučića i u fokusu ove Vlade, jeste ekonomski napredak zemlje i bolji život svakog građanina Republike Srbije.

Da ne zaboravim da kažem, u vreme žutog tajkunskog preduzeća, koji se toliko pozivaju na EU, MMF je 2011. godine pobegao glavom bez obzira, jer oni su dizajući skupocene komercijalne kredite, zadužujući građane Srbije po kamatnim stopama od sedam do osam posto, četiri puta dizali penzije samo da bi zadobili poverenje građana i da bi građani glasali za njih.

Te populističke mere nisu im pošle za rukom i građani im nisu dali poverenje ni tada i nadam se da se više nikada neće vratiti na političku scenu, jer oni su brlog jedan običan.

Ono što želim da kažem, jeste da od 2014. godine, zahvaljujući reformama koje je započeo tada premijer, a danas predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić, naša zemlja je sprovela teške i bolne, ali jedino moguće ekonomske reforme, upravo da bi zemlja ekonomski ozdravila. Ekonomija jedne zemlje je temelj i to je takav temelj iz koga proističe i boljitak života svakog građanina Republike Srbije. Zahvaljujući toj odgovornoj ekonomskoj politici, mi smo danas u situaciji da pričamo o razvojnom budžetu, o ulaganju u kapitalne investicije, o povećanju plata, o povećanju penzija, o novom zapošljavanju.

Danas je veliki dan za Republiku Srbiju i za sve njene građane. Danas je naš predsednik Aleksandar Vučić otvorio deo autoputa Miloš Veliki, Surčin – Obrenovac. Ukupna dužina tog autoputa je 120 kilometara i građani iz Beograda do Čačka moći će da stignu za sat vremena. To, naravno, ne znači samo skraćenje vremena, to znači bolji kvalitet života tih građana, više radnih mesta, više investicija.

Mi gledamo u budućnost i zato politika Aleksandra Vučića nema alternativu. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, za SNS demokratija znači vladavina naroda. Unapređenje demokratskog procesa svakako za SNS ni u jednom momentu nije bilo upitno. Nama iz SNS, a mislim i svakom drugom ko se razume u politički sistem, dobro zna da na ovoj zemaljskoj kugli ne postoji ni jedan drugi oblik dolaska na vlast, a tiče se demokratskog oblika, od izbora. To je ono od čega SNS nikada nije bežala, jer za SNS vrhovni sudija svega onoga što političke partije rade, pa i mi sami, upravo pokazuju građani demokratskim putem, olovkom i na papiru u vreme i onda kada je vreme izbora.

Naravno da za SNS uopšte nije upitno poštovanje Ustava i zakona. SNS čvrsto se drži svakog slova i Ustava i zakona i naravno to poštuje. Posle 20 godina prvi put ponovo se formira Nadzorni odbor za praćenje kampanje u štampanim i pisanim medijima i uopšte za praćenje kampanje koja će biti realizovana u vreme izbora.

To je, naravno, za svaku pohvalu i ovlašćeni predstavnik SNS, gospodin Vladimir Orlić, već je izneo da od pet predloženih kandidata tri su iz reda opozicije.

Ono što moram da kažem da smo mi prethodnih sednica, a u cilju unapređenja izbornog procesa, doneli i set antikoruptivnih zakona, ali posebno moram da se osvrnem na birački spisak, da je on sada apsolutno uređen, da postoji elektronska baza podataka kada se tiče biračkog spiska, da svaki građanin samo jednim klikom može da proveri da li jeste ili nije u biračkom spisku.

Ovi koji bojkotuju rad narodne sednice, koliko tačno dana, to zna moj kolega i broji im – Aleksandar Marković, njima, u stvari, nije stalo apsolutno do građana. Jer da im je stalo do građana, oni bi bili ovde u Narodnoj skupštini, bar radi onih građana koji su za njih glasali. Oni svojim nedolaskom ovde u Narodnu skupštinu na najgrublji mogući način vređaju i ponižavaju upravo svoje glasače. Nadam se da je to njihovim glasačima jasno.

Zašto oni traže bojkot izbora? Pa, zato što oni na vlast ne mogu da dođu u demokratskom procesu. Njima je do vlasti stalo samo iz jednog jedinog razloga, zato što je kasa republičkog budžeta puna. Njih zanima novac i oni bi da se nekako dočepaju tog novca, jer za tajkune i žuto tajkunsko preduzeće pljačka državne kase je jedina politika njihova. Sem te politike, oni politiku u odnosu na građane i nemaju, oni imaju i druge politike, a to je politika ulice, politika nasilja, politika pozivanja na vešanje, politika pozivanja na silovanje, politika nasilja prema ženama, politika crtanja mete na predsednika, na grudi predsednika Aleksandra Vučića, politika crtanja radnih logora za radnike, pristojne ljude Republike Srbije.

Naravno da na izborima oni nemaju nikakve šanse. U novijoj istoriji na političkoj sceni Srbije pojavio se državnik, patriota i reformator, to je Aleksandar Vučić. Građani Srbije, to su pokazali na predsedničkim izborima, dajući mu ogromnu podršku od preko 55%, građani Srbije veruju radu, marljivosti, rezultatima rada i odgovornosti. Zato ovi iz žutog tajkunskog preduzeća i iz Saveza za Srbiju nemaju nikakve šanse na predstojećim izborima. Na izborima odlučuje narod, a oni glasaju za najboljeg, politiku Aleksandra Vučića.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, Srbija je zemlja koja od 2012. godine svakog dana sve brže i brže napreduje. Svetska banka je 2012. godine konstatovala da je Srbija što se tiče infrastrukturnih projekata zaostajala za dva i po investiciona ciklusa. To zaostajanje je pretvoreno u godine značilo da Srbija u infrastrukturnim projektima zaostaje za 40 godina.

Danas u Srbiji ima 41 hiljada gradilišta, u Srbiji se grade autoputevi, u Srbiji se gradi železnička infrastruktura, u Srbiji se stvaraju uslovi za poboljšanje vodnog saobraćaja, stvaraju se sve pretpostavke da Beograd postane glavnog čvorište i vodnog i vazdušnog i drumskog i železničkog saobraćaja. To je ono čemu teži SNS i to je ono što svakodnevno radi i gradi. Jedan dinar uložen i investiran u infrastrukturu četiri puta se vraća.

Moram da istaknem da je od 2014. godine Srbija svake godine napredovala u ekonomskom smislu i četiri godine za redom imamo suficit u budžetu. Srbija je, prema podacima takođe Svetske banke, najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Srbija je, takođe i po direktnim stranim investicijama, zemlja sa najvećim brojem stranih direktnih investicija u odnosu na broj stanovnika.

Moram da naglasim završetak Koridora 10, jer ulaganje u infrastrukturu, ulaganje u autoputeve znači u stvari ulaganje u život, ulaganje u razvoj, ulaganje u ostanak stanovništva na tom području, ulaganje u veće plate, ulaganje u veće penzije, ulaganje u budućnost.

Sutra će biti otvorena deonica puta od Surčina do Obrenovca, to je autoput Miloš Veliki. To je ponos za sve građane Republike Srbije i, naravno, ponos za Vladu. Takođe, na Vidovdan ove godine otvoren je aerodrom „Morava“ u Lađevcima, koji će danas započeti i prvi civilni let na relaciji Kraljevo-Beč.

Takođe, moram da istaknem da je započeta izgradnja i Moravskog koridora koja znači žilu kucavicu za 500 hiljada građana koji se nalaze na ovom koridoru, ali i za 22 hiljade malih i srednjih preduzeća koji se takođe nalaze u ovom delu. Ali, ne samo to, moram da istaknem da Moravski koridor znači da seljaci koji oru i sade svoje njive kraj Morave neće više morati da gledaju u nebo da li će kiša pasti i Morava oplaviti i odneti sve ono što su oni mukotrpnim radom posejali. Na Moravskom koridoru 40 kilometara odnosiće se i na vodni bedem, tako da građani Adrana, građani Sirče neće morati da strahuju da će Morava oplaviti i odneti svu njihovu letinu i sav njihov trud i rad.

Ono što posebno želim da naglasim, to je sporazum koji je potpisan 19. oktobra kada je došao ruski premijer Dmitrij Medvedev, potpisan ovde u Beogradu, a radi se o državnom kreditu za izgradnju i rekonstrukciju dela pruge od Valjeva prema Vrbnici, odnosno prema crnogorskoj granici. To je samo jedan od projekata u okviru ovog sporazuma, ali ono što moram da kažem, to je da je deonica od Resnika do Valjeva koja se odnosi na barsku prugu, inače vrlo značajnu i povezanu sa putnim koridorom, Koridorom 11, rekonstruisana 2017. godine i da vozovi na ovoj deonici idu brzinom od 120 kilometara na sat.

Cilj i namera je ove Vlade da daljom rekonstrukcijom pruge od Valjeva do Vrbnice u ukupnoj dužini 210km/č vozovi takođe idu brzinom od preko 100km/č. Brza pruga znači i bolji život za građane i Valjeva i građane Požege i građane Kosjerića i građane Užica i građane Priboja i građane Prijepolja. Želim da naglasim da je ovaj kredit vrlo povoljan, u pitanju je 172,5 miliona evra, da sa 25% učestvuje Republika Srbija a kako bi ona mogla da učestvuje da nije bilo onih bolnih ali jedino opravdanih i realnih ekonomskih reformi i da Srbija danas nije na zdravim osnovama.

Moram da istaknem da uporedo sa železničkom infrastrukturom radi se dalje na auto-putu Koridora 11, radi se deonica od Preljine do Požege u dužini od 30,9km, to je zahtevna deonica ali svakako iz Požege će ići jedan krak prema Boljarima, ponovo prema crnogorskoj granici, a drugi krak će ići prema Užicu i Kotromanu, što će biti veza Republike Srbije sa Republikom Srpskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom.

Takođe, moram da naglasim još jednu stvar da žuto tajkunsko preduzeće apsolutno nije vodilo brigu o infrastrukturi, o autoputevima, o regionalnim putevima, o regionalnim železničkim prugama. Navešću jedan primer, 1887. godine izgrađena je pruga Lapovo-Kragujevac. Ta pruga u dužini, inače, od oko 27km, na toj pruzi putovalo se 10 do 30km na sat, ta pruga je rekonstruisana i na toj deonici sada voz saobraća za 26 minuta.

Ono što je cilj ove Vlade je da rekonstrukcija te pruge bude nastavljena od Kragujevca prema Kraljevu. To je dužina 57km, ali zamislite na toj relaciji voz putuje dva sata. Takva vremena više se neće vratiti, jer ovo je odgovorna Vlada, ovo je Vlada koju je unapređenje kvaliteta života svakog njenog građanina na prvom mestu i bolji život svakog građanina, a svakako kroz izgradnju infrastrukturnih projekata i to se postiže.

Naravno da ničega ovog ne bi bilo da politika koju vodi Aleksandar Vučić je politika mira, stabilnosti, sigurnosti, politika normalne, razvijene i bogate Srbije i ta politika nema alternativu. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, borba protiv korupcije, odnosno nulta tolerancija na korupciju je deo programa Srpske napredne stranke i deo onoga što smo 2012. godine izneli kao svoj prioritet.

Set svih ovih zakona imaju u sebi jednu zajedničku crtu, a to je taj antikoruptivni elemenat.

Efikasna kontrola trošenja javnih sredstava i te kako je važna, jer efikasna kontrola trošenja javnih sredstava radi se o sredstvima svih građana i iz tog razloga je neophodno da ta kontrola trošenja sredstava bude na tranasparentan način, bude efikasna i bude u skladu sa pravnom regulativom, odnosno sa donetim zakonima.

U tom smislu želela bih da naglasim da Zakon o javnim nabavkama, koji je danas na dnevnom redu, je donet na jedan transparentan način, što znači da je na transparentan način i donošen i predstavljen na okruglim stolovima, da su sve zainteresovane strane učestvovale u njegovom donošenju, da on na jedan sistematičan način uređuje oblast javnih nabavki.

Do 2012. godine pokojna Verica Barać je ukazivala na sistemske pljačke žutog tajkunskog preduzeća za 12 godina svoje vladavine, a takođe je ukazivala i na to da se sredstva iz javnih nabavki odlivaju u privatne džepove.

Prema procenama, do 2012. godine, u vreme vladavine žutog tajkunskog preduzeća na čelu sa Draganom Đilasom, svaki četvrti dinar iz javnih nabavki završavaju u privatnim džepovima, a godišnje je samo po osnovu provizije i po osnovu nezakonitog odlivanja novca odlazilo oko milijardu evra.

Ti žuti pljačkaši danas bi izgleda da se vrate na vlast, ali, naravno, njih ne zanimaju građani, njih zanimaju samo njihovi privatni džepovi, jer Dragan Đilas u vreme vršenja vlati obogatio se za 619 miliona evra, neto prihod 105 miliona. Taj film više neće da gledaju, jer građani ne veruju pljačkašima, građani ne veruju nasilnicima, građani ne veruju onima koji bi da pozivaju na ubijanje, na vešanje, na silovanje. Građani veruju u rad, red i odgovornost. Građani veruju u politiku Aleksandra Vučića.

Dragan Đilas za vreme vršenja svoje vlasti, naravno, preko javnih nabavki kupio je softver i za njega dao deset miliona evra. Naravno, nije problem što je on izvršio nabavku softvera, iako je to ne znam u kom postupku nabavio, problem je u tome što je taj softver trebalo da poveže sve gradske institucije kako bi bilo vršeno finansijsko praćenje novca.

Nikada taj softver nije stavljen u funkciju, a za njega su građani Beograda dali deset miliona evra. Tako je brigu o finansijama vodio Dragan Đilas. Znači, samo da se ne vidi ono što se krade, da ne bude dostupno i da se ne vidi on što se krade. Međutim, istina kad-tad izađe na videlo.

Ono što moram za ovaj Zakon o javnim nabavkama da kažem to je jedna novina i odnosi se direktno na smanjenje tih administrativnih procedura koje su i te kako značajne sa aspekta malih i srednjih privrednika koji učestvuju u postupcima javne nabavke, a to je izjava o ispunjenosti uslova sa kojima oni konkurišu, daju ponudu za javnu nabavku, što je preliminarni dokaz. Znači, oni ne moraju u postupku javljanja za konkurs da prikupljaju sva ona dokumenta, da idu od šaltera do šaltera ili na drugi način, već u završnoj fazi, onda kada se izabere izvođač, odnosno naručilac tada se sva ta dokumenta koja su neophodna dostavljaju.

Ovaj zakon je takođe značajan i uvodi novinu koja se odnosi na javnu nabavku, a tiče se partnerstva za inovacije. Inovativne tehnologije su vrlo značajne sa aspekta znanja, sa aspekta iskustva, sa aspekta spajanja sa realnim sektorom. Srbija je zemlja koja i te kako napreduje i u tehnološkom smislu iz godine u godinu i ovo partnerstvo koje se odnosi na inovativne tehnologije je i te kako važno i nadamo se da će ono doprineti i održivom razvoju i ubrzanom ekonomskom rastu, a sve to za posledicu ima smanjenje siromaštva.

Takođe, što se ovog zakona tiče, želim da istaknem još jedan aspekt, a to je tačno taksativno navedena pravna zaštita ponuđača. Naime, tačno su predviđeni koraci. Najveću nadležnost ima Republička komisija za zaštitu prava, ali ono što želim da kažem to je da se može pokrenuti upravni spor.

Takođe, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima je direktno povezan sa ovim zakonom, jer predviđa da onaj kome je izrečena mera zabrane učestvovanja u javnim nabavkama ne može da učestvuje na tim konkursima u vremenu do dve godine.

S obzirom da su svi ovi zakoni antikoruptivni, Srpska napredna stranka u danu za glasanje će ih podržati. Hvala.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, naravno da se slažem sa mišljenjem Vlade, ali moram da istaknem da je jedan od prioriteta SNS već 2012. godine bila odlučna i efikasna borba protiv korupcije. Zašto? Zato što korupcija je rak rana svakog društva, ona razara tkivo svake države i upravo ta korupcija dovela nas je 2012. godine pred bankrotstvo.

Žuto tajkunsko preduzeće opljačkalo je, koristeći upravo korupciju, građane Srbije za preko 100 milijardi evra. Samo iz procesa privatizacije, ne prema našim saznanjima, već prema saznanjima Američkog instituta, odneseno je iz zemlje 51 milijarda evra. Žuti tajkun Dragan Đilas opustošio je budžet grada Beograda za 1,2 milijarde evra, ostavljajući dug prema trudnicama od 400 miliona dinara, ostavljajući dug onim najsiromašnijima koji nisu imali sredstava ni za osnovne životne potrebe u iznosu od 120 miliona dinara.

Taj žuti tajkun upravo je u vreme vršenja vlasti gradonačelnika Beograda na najgori mogući način zloupotrebio svoju vlast, uzurpirao zemljište u Pionirskom gradu, jednom od najelitnijih delova Beograda, za potrebe izgradnje snimanja serije „Velikog brata“, gde je, trgujući sekundama, stekao milionske iznose. Krajnji efekat njegovog bogaćenja na principima korupcije jeste sticanje 619 miliona evra, odnosno neto prihoda od 105 miliona evra za njegova preduzeća i 25 miliona koje je prikazao u nekretninama.

Za SNS demokratija znači vladavina naroda. Srpska napredna stranka sve što radi, a između ostalog, tu su i ovi zakonski predlozi, je unapređenje demokratskog procesa. U cilju unapređenja demokratskog procesa, naravno da SNS je uvek spremna za dijalog. Samo kroz dijalog i kroz kulturu dijaloga, kako je rekao moj uvaženi kolega Krilić, to je vrednost za koju se zalaže SNS i to je ono što SNS promoviše.

Naravno, vrhovni sudija svim političkim partijama je samo jedan, a to su građani Srbije. Građani Srbije, koristeći olovku i glasački listić, u kontinuitetu od 2012. godine svoj glas daju za sigurnu, bezbednu i demokratsku Srbiju, za onu politiku koju sprovodi i realizuje naš predsednik Aleksandar Vučić. To će se isto desiti i na ovim izborima, jer žuti brlog za koji je vrednost laž, za koji su vrednosti neistine, za koju su vrednosti pljačka, za koju su vrednosti nasilje, za koju su vrednosti mržnja prema sopstvenoj državi, mora da bude izbrisana sa političke scene i mora da ode na brlog, odnosno u istorijsku prošlost. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi Zaštitniče građana sa saradnicama, kolege narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama se danas nalazi predlog Zaštitnika građana o imenovanju zamenika Zaštitnika građana.

Iz biografija koje smo dobili, a koje ste nam dostavili u prilogu, vidi se da su u pitanju pravnici sa velikim pravničkim iskustvom, sa postupanjem u različitim materijama, pravnici koji sem zvanja diplomiranog pravnika poseduju i druga znanja i veštine koje svakako mogu unaprediti kvalitet njihovog rada, odnosno konkretno unaprediti kvalitet rada kada se tiče pozicije zamenika Zaštitnika građana.

Zašto je važan izbor zamenika Zaštitnika građana? Zato što Zaštitnik građana kao nezavisno telo obavlja vrlo važnu i odgovornu ulogu sa aspekta zaštite prava svakog građanina Republike Srbije. Jačanjem ljudskih kapaciteta, a to je izborom zamenika Zaštitnika građana, biće ojačani ljudski resursi, a samim tim građani će na brži i efikasniji način moći da dođu do svojih odgovora po podnetim pritužbama.

Ono što želim da istaknem to je da ste vi za godinu dana primili 9.120 predmeta, po njima rešavali, ali ono što pre svega želim da istaknem i pohvalim to je vaš lični razgovor sa 1.900 građana. To je vrlo važno jer samo i najbolje u direktnom razgovoru sa građanima vi možete na pravi način uočiti i sagledati sve one potrebe koje su njima uskraćene u ostvarivanju nekog prava uglavnom pred organima državne uprave.

Takođe, želim da pohvalim i otvaranje odnosno početak rada za hitno reagovanje u nekim situacijama. Tu ste negde u svom izveštaju naveli da je podneto 88 prijava za hitno reagovanje i da ste na 50 prijava odmah i hitno reagovali.

Zašto je ovo važno? Zato što život ne može da čeka. Život se odvija svake sekunde, a nekom baš u toj sekundi može da bude ugrožen život, kao što je mogao biti ugrožen život one bebe iz Sjenice, koju ste naveli u vašem izveštaju, ili život 85-godišnje starice koja nije mogla na brz i efikasan način da dođe do ostvarenja prava na zdravstvenu legitimaciju, a samim tim i da koristi pravo na zdravstvenu zaštitu.

Šta još želim da kažem, a što je i te kako važno? Želim da naglasim da u svom predlogu za zamenike Zaštitnika građana navodite da će se oni baviti, da će oni, naravno, ići na specijalizaciju, znači, steći još dodatna znanja, veštine i umeća, kako bi radili u vrlo osetljivim oblastima, a to su zaštita prava lica lišenih slobode, raditi u predmetima rodne ravnopravnosti, raditi u predmetima zaštite prava nacionalnih manjina, raditi u predmetima zaštite osoba sa invaliditetom. Sve su ovo jako osetljive oblasti i nadam se da će vaši zamenici koji budu izabrani sa dužnom pažnjom i potpuno profesionalno, odgovorno i dostojno prići rešavanju svakog od podnetih pritužbi.

Kao član skupštinske Komisije za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija, mi smo obišli nekoliko zatvora u kojima se nalaze lica lišena slobode i, naravno, apsolutno možemo da se saglasimo u onom što ste vi naveli, da je Srbija postigla i te kako značajan napredak kada se tiče zaštite lica lišenih slobode. Njihovi uslovi su sasvim pristojni, njihov tretman takođe je zadovoljavajući, njihova radno-okupaciona terapija takođe zadovoljavajuća, a ono što je mene posebno impresioniralo, to je da lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora mogu steći i diplome na kojima, naravno, ne piše da su one stečene u Nišu ili u Sremskoj Mitrovici, nego diplome sa kojima oni po izlasku iz zatvora mogu da izađu na tržište i da se uključe u radne aktivnosti, u sve tokove društvenog života, jer kroz uključivanje u rad postiže se, u stvari, i resocijalizacija lica povratnika iz zatvora.

Takođe želim da naglasim da je ova Vlada i te kako dosta uradila na unapređenju smeštajnih kapaciteta kada su u pitanju lica lišena slobode koja se nalaze u zatvorima. Tu pre svega želim da istaknem izgradnju potpuno novog zatvora u Pančevu za 500 zatvorenika, 300 osuđenih lica i 200 pritvorenika, po najmodernijim evropskim standardima.

Želim da pohvalim i angažovanje ministarstva. Zajedno sa sredstvima EU izgrađen je novi objekat jedinog ženskog zatvora u Srbiji, a to je zatvor Zabela u Požarevcu za 160 osuđenica. To je i te kako veliki pomak kada se tiče zaštite lica lišenih slobode.

Takođe, želim da istaknem da je u ovoj oblasti izvršen značajan pomak i kada se tiče obuke i sticanja novih znanja i veština zaposlenih koji rade u ovim ustanovama, psiholozi, vaspitači, čuvari, obezbeđenje, itd. Zašto je to važno? Zato što broj pritužbi koji je vama podnet, a koji su podneli lica lišena slobode, nijedna pritužba se ne odnosi na zlostavljanje, odnosno ni na koji način kontrolisane ustanove nisu izvršile povredu psihičkog, neprikosnovenost, u stvari, fizičkog i psihičkog integriteta. To je vrlo značajno podizanje svesti zaposlenih u tom delu i u tom segmentu.

Želim da naglasim da je puno učinjeno i na smanjenju prenatrpanosti zatvora, tako da 2012. godine, kad je SNS došla na vlast, zatvori su bili prenatrpani - 156 zatvorenika bilo je na 100 postelja. Danas je taj broj znatno manji. Naravno, u ovom delu treba i dalje unapređivati ovu oblast, ali, svakako, značajni pomaci su napravljeni.

Moram još da naglasim da je do 2012. godine žuto pljačkaško tajkunsko preduzeće Dragana Đilasa, Borisa Tadića, protivustavno proglasilo vanredno stanje, 2003. godine, protivustavno sa tadašnjeg aspekta Ustava, i uhapsilo oko 12 hiljada građana. Od tih 12 hiljada građana samo su prema malom broju građana podnete optužnice. Znači, oni su ih protivzakonito hapsili. Danas se to ne dešava.

Takođe, moram da istaknem da je u oblasti zaštite nacionalnih manjina postignut vrlo značajan napredak i Srbija je, kada su u pitanju poštovanje prava nacionalnih manjina, visoko rangirana u Evropi i nalazi se ispred mnogih evropskih zemalja koje su članice EU.

Da li je to tako bilo u vreme žutog tajkunskog preduzeća Dragana Đilasa, Borisa Tadića, ovih bukača i nasilnika, Jeremića, Obradovića itd.? Naravno da nije. Dragan Đilas za vreme vršenja vlasti je dozvolio da oko 30 hiljada Roma bude potpuno pravno nevidljivo. Šta to znači? To znači da je ugrozio život, zdravlje, identitet 30 hiljada Roma koji nisu imali nijedan jedini lični dokument i nisu mogli da ostvare nijedno ljudsko pravo. Ali, to nije sve.

Taj žuti pljačkaš, tajkun, Dragan Đilas je raselio Rome iz Beograda u limene kontejnere. I naravno, u televizijske kamere, tada je rekao da on i ne rešava pitanje Roma, jer šta baš njega briga za Rome, njega zanima lokacija na "Belvilu", a lokaciju na "Belvilu" dodelio je svom tajkunu, kome drugom nego Miškoviću.

Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, učinjen je značajan napredak. Još dosta prepreka i poteškoća tu postoji. Unapređenje i zaštita osoba sa invaliditetom treba da bude stalna obaveza, kako nas kao narodnih poslanika koji se bavimo zakonodavnim okvirom, tako i svih onih koji sprovode, odnosno koji implementiraju zakon.

Ali, moram da pohvalim jedan segment vašeg rada, a to je pružanje savetodavno pravne podrške osobama sa invaliditetom, čak i onda kada vi kao nezavistan organ niste u nadležnosti da rešavate po njihovim pitanja. To je i te kako važno sa aspekta dobijanja tačne i pravovremene informacije i radi potpune obaveštenosti ovih osoba.

Samo bih još nešto htela da iznesem, a to je zaštita prava deteta. Deca su naša budućnost. Ova Vlada, naš predsednik Aleksandar Vučić i te kako radi na promovisanju i demografskoj politici koja bi trebala da doprinese unapređenju nataliteta u našoj zemlji. Šta sam u stvari htela da kažem?

Vi ste u vašem izveštaju naveli da treba obratiti pažnju na rane maloletničke brakove, odnosno na brakove dece, kao i na svaku vrstu zlostavljanja dece, pre svega seksualno zlostavljanje. Bez obzira na to, bez obzira na pozitivne zakonske propise, sudiji Miodragu Majiću, sudiji Apelacionog suda nije smetalo za obljubu nad trinaestogodišnjom devojčicom, da počinioca te obljube proglasi nevinim, odnosno oslobodi ga optužbe iako je viši sud u Pančevu doneo osuđujuću presudu od pet godina. To je skandalozna odluka sudije i to ne sme da nam se desi.

Na kraju, naravno, želim da istaknem da se nadam da se vi pridružujete spirali nasilja koja se vodi prema predsednici Narodne skupštini, spirali nasilja koja se vodi od ovog žutog tajkunskog preduzeća u različitim agregatnim stanjima, Đilasa, Tadića, Jeremića, Obradovića.

Takođe, nadam se da se pridružujete osudama crtanja mete na telu predsednika Republike, na lažnim aferama, na najgnusnijim mogućim verbalnim porukama koje su upućene njegovoj porodici, bratu, deci, roditeljima. Toliko. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se danas nalazi set zakona koji svakako ima za cilj unapređenje izbornog procesa. Demokratija potiče od grčke reči i u prevodi znači vladavina naroda. Za SNS na prvom mestu i u fokusu njene politike i u fokusu njenog svakodnevnog rada svakako jeste narod i svakako jeste unapređenje kvaliteta života tog naroda.

Mir, stabilnost i sigurnost, koju je za ovo vreme obezbedio naš predsednik Aleksandar Vučić, a i Vlada, svakako jesu garant uspešnog izbornog procesa. Srpska napredna stranka nikada nije bežala, naprotiv, ona je i te kako bila zainteresovana za unapređenje demokratskog procesa, jer na demokratskim izborima učestvuje narod i taj proces svakako treba da se unapredi.

Usvojene su sve one preporuke koje je predložio OEBS, koji je predložila Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava. Implementirane su sve preporuke i danas na dnevnom redu imamo te zakone.

Unapređenje demokratskog procesa svakako je poteklo od toga da je predsednica Narodne skupštine pozvala na dijalog, jer dijalog jeste početak unapređenja izbornog procesa, pozvala je na dijalog sve političke stranke. U petak će biti treba runda tog dijaloga. Ali, nažalost, za dijalog nisu zainteresovane sve političke partije, već samo jedan deo kojima u fokusu jeste narod i jeste unapređenje demokratskog procesa.

Svakako, SNS sa svojim predstavnicima, sa svojim aktivnim učešćem u tim pregovorima i razgovorima, jeste zainteresovana za što bolje uslove demokratskog procesa. Oni će biti sada najbolji od svih prethodnih uslova i naravno, građani, kao jedine sudije svima nama, odnosno političkim partijama, na redovnim izborima biće u mogućnosti da daju poverenje onima kojima najviše veruju, odnosno onima iza kojih stoje rezultati, iza kojih stoje argumenti, iza kojih stoji istina, a to je politika koju zastupa i vodi naš predsednik Aleksandar Vučić i politika SNS.

Žalosno je i sramno to što se u subotu dogodilo ispred vrata Narodne skupštine, kada je onaj koji je nastavljač ljotićevskih ideja, Boško Obradović, pokušao zastavom da razbije staklo na vratima Narodne skupštine i da nasilno uđe u Narodnu skupštinu. Zastava, grb i himna su simboli svake države. Zastava je simbol državnosti i simbol identiteta. Sramno je to što je urađeno. Sramno je za sve one građane, a takav je najveći broj građana Republike Srbije koji veruju u Republiku Srbiju i kojima su i zastava i grb i himna nešto najsvetije i najznačajnije kada je u pitanju pripadnost i kada je u pitanju Republika Srbija.

Naravno, taj napad zastavom na razbijanje stakla najvišeg doma u Republici Srbiji, a to je Narodna skupština, jeste i poziv nadležnim organima, pre svega Republičkom javnom tužilaštvu da reaguje, jer je Boško Obradović na najgrublji mogući način skrnavio ugled i Republike Srbije upravo upotrebljavajući taj najznačajniji simbol, zastavu, za razbijanje stakla. To, doduše, nije neko veliko čudo, jer od Boška Obradovića, kao nastavljača ljotićevske ideje, ne može ništa drugo ni da se očekuje.

On je nastavljač one ideje i one politike koja je u vreme okupacije i Drugog svetskog rata izvela decu u Kragujevcu na streljanje, sedam hiljada dece, nemački okupator, uz pomoć domaćeg izdajnika LJotićevca, izveo je na streljanje nedužne đake kragujevačke gimnazije i njihove profesore.

Naravno, ta spirala nasilja Boška Obradovića pod pokroviteljstvom žutog tajkuna Dragana Đilasa se iz dana u dan nastavlja. Ta spirala nasilja bila je i upadom Boška Obradovića, Đilasovih pristalica i drugih pristalica ovog žutog tajkunskog preduzeća u hiljade varijanata, različitih varijanti i različitim agregatnim stanjima, i u RTS, kada su tamo unosili motorne testere. Znamo za šta služi motorna testera. Motornoj testeri sigurno nije mesto u prostorijama RTS, kada su takođe i tamo razbijali vrata, kada su pozivali na linč, na vešanje, kada su pretili silovanjem predsednici Narodne skupštine, kada su opkoljavali Predsedništvo, kada je taj isti pomagač Dragana Đilasa, žutog tajkuna i najvećeg pljačkaša srpskog naroda, pozivao da se kamionom ispred Predsedništva krene na narod.

To je izdajnički. To je kukavičluk. To je odraz nemoći. Ali ta histerija, ta patologija, ta mržnja i to rušiteljstvo mora da se zaustavi. I zato republički nadležni organi, pre svega Republički javni tužilac, mora da uzme stvar u svoje ruke, odnosno mora da u skladu sa zakonom reaguje na takve pojave. Jer, to su šizofrene pojave, to su ludačke pojave, to je patologija, to je patološko mrziteljstvo prema svemu što je dobro.

Oni u stvari udaraju na onog ko je najbolji, na državnika, na Aleksandra Vučića, na onog koji je oporavio Republiku Srbiju, a to je naš predsednik Aleksandar Vučić, na onog ko je omogućio bolji kvalitet života našim građanima, na Aleksandra Vučića koji iza sebe ima samo danonoćni rad, rezultate, koji svakog dana radi isključivo u interesu boljeg života građana Srbije, a ne kao žuto, tajkunsko i pljačkaško preduzeće, zajedno sa ovim ljotićevskim pomagačima i drugim pomagačima, a naravno protiv interesa svog naroda, kao što je Đilas radio isključivo za svoje interese, bogateći se na grbači naroda i zgrtajući 619 miliona evra, upravo u vreme kada je vršio vlast, odnosno bio gradonačelnik Beograda. Bilo - ne ponovilo se.

Naravno da želim da kažem da kada je u pitanju birački spisak, da je on sada potpuno uređen, da svaki građanin ima pravo uvida u birački spisak. Moram da pohvalim i povezivanje matičnih knjiga rođenih sa matičnim knjigama umrlih i nikada jasniji, čistiji, precizniji, detaljniji nije bio birački spisak, upravo zahvaljujući radu, upravo zahvaljujući posvećenosti, upravo zahvaljujući primeni elektronske uprave, koja je omogućila to povezivanje matičnih knjiga rođenih, umrlih, knjiga državljanstva, itd.

Takođe, želim da naglasim da za razliku od onih čija je jedina politika bila korupcija, zasnivala se na korupciji, SNS je u tom smislu učinila značajne pomake. Od 1. marta 2018. godine pri višim sudovima formirana su odeljenja koja se bave isključivo korupcijom.

Želim takođe da naglasim da je za godinu dana doneto i 700 osuđujućih presuda, među kojima se nalaze i neki istaknuti funkcioneri. Ono što SNS želi da pošalje kao jasnu poruku, da pred zakonom nema zaštićenih, da su pred zakonom svi jednaki i da svako ko je počinio kriminal ili neku koruptivnu radnju treba da odgovara, ma kojoj političkoj opciji pripadao. Jednakost pred zakonom je jedno od temeljnih vrednosti SNS.

Naravno, mi ćemo ove zakonske predloge podržati, a građani će na redovnim izborima pokazati kome veruju. Verovaće svakako radu i rezultatima, odnosno politici koju sprovodi i realizuje svakodnevno Aleksandar Vučić. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, poštovani predse-davajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima, najpre moram da kažem da Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju je sistemski i potpuno nov zakon. On je i te kako značajan, ne samo sa aspekta usaglašavanja i harmonizacije sa evropskim zakonodavstvom, sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada 181, sa direktivom EU, već je i te kako značajan kao nov sistemski zakon, zato što precizno, jasno, decidno, utvrđuje rad agencija za zapošljavanje, utvrđuje položaj poslodavca korisnika, utvrđuje položaj radnika koji je ustupljen preko agencije za zapošljavanje poslodavcu korisniku.

Zašto je još ovaj zakon značajan i na koji način on pokazuje da ova Vlada, SNS i koalicioni partneri koji participiraju u vlasti zbilja vode računa o položaju i statusu radnika?

Ovaj zakon predviđa da radnici koji se zapošljavaju preko agencije kod poslodavca korisnika svoje ugovore zaključuju na određeno odnosno na neodređeno vreme, u skladu sa Zakonom o radu. Šta to znači? To znači veću i bolju zaštitu ovakvog radnika, pre svega kada je u pitanju isplata njegove zarade, jer se isplata njegove zarade usaglašava sa uporedivim radnikom koji radi kod poslodavca korisnika, i te kako se utiče na poboljšanje životnog standarda takvog radnika, osigurava mu se bezbednost i zaštita na radu, osigurava se zaštita porodilja i majki koje doje, odnosno dojilja, osigurava mu se pravo na korišćenje godišnjeg odmora, osigurava mu se pravo na naplatu zarade za vreme prekovremenog rada, za vreme noćnog rada, itd.

Kada je u pitanju član 4. pomenutog zakona, moram da naglasim da se to odnosi na glavu koja predviđa uslove za rad agencije. Do sada nisu postojali precizni i jasni uslovi za osnivanje agencija za zapošljavanje. To je novina. To je velika prednost, jer ovi uslovi omogućavaju radno-pravnu sigurnost, pre svega zaposlenih radnika.

Srpskoj naprednoj stranci je u interesu da što više radnika bude zaposleno, ali takođe je u interesu da svaki radnik bude na adekvatan način zaštićen, odnosno zaštićen u skladu sa Zakonom o radu, bilo da on radi na određeno ili na neodređeno vreme.

Član 4. Predloga zakona na koji je podnet amandman, naravno da se slažem sa predlogom Vlade da amandman ne treba prihvatiti, sadrži antikoruptivne elemente. Borba protiv korupcije je jedno od osnovnih pitanja borbe SNS i sve ove godine, od 2012, upravo radimo u svim segmentima društva da korupcija bude svedena na najmanju moguću meru.

Zašto je ovaj član zakona antikoruptivan? On predviđa da fizičko lice ili preduzetnik koji osniva agenciju za zapošljavanje ne može da bude lice koje je pravosnažnom presudom osuđeno za krivična dela iz oblasti rada, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela pronevere i, naravno, pod uslovom da je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Takođe, ovaj član zakona predviđa i da se dozvola agenciji za zapošljavanje, ukoliko ne ispunjava sve zakonom propisane uslove, može oduzeti, znači, može joj se oduzimanjem dozvole za rad, naravno da i agencija za zapošljavanje prestaje sa radom, i to oduzimanje dozvole može trajati tri godine.

Prema tome, želim da pohvalim ovaj zakon. Želim da ga pohvalim pre svega sa aspekta utvrđivanja radno-pravnog statusa radnika i njihovo prevođenje iz onih ugovora o povremenim i privremenim poslovima, kada oni nisu bili apsolutno vidljivi u ugovore koji su u skladu sa Zakonom o radu, a to su ugovori na određeno i neodređeno vreme. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Naravno da sam potpuno saglasna sa mišljenjem Vlade da amandman ne treba prihvatiti, jer i ovaj član 5. Predloga zakona o agencijskom zapošljavanju je u stvari nastavak uslova za rad agencije. Vrlo je važno što inspekcija rada u okviru Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vrši ispitivanje ispunjenosti svih uslova za rad agencije. Zašto je to važno? Zato što će na taj način, kroz ispitivanje tih uslova, i radnici biti zaštićeni.

Šta je ono još što se ovim članom zakona predviđa? To je neophodnost stručnog ispita za rad koje agencija mora da ima, odnosno mora da položi ovlašćeno lice u agenciji za zapošljavanje radnika da bi uopšte dobila dozvolu za rad od strane ministarstva i da bi otpočela sa radom.

Takođe, želim da naglasim da je nama, Vladi, SNS i našem predsedniku, i te kako stalo do veće zaposlenosti i većoj i boljoj pravnoj sigurnosti radnika. Srbija je zemlja u kojoj se radi i gradi. Aleksandar Vučić je predsednik države koji danonoćno na svim mogućim planovima radi u interesu Srbije i u interesu bolje, sigurnije i izvesnije budućnosti svakog građanina Republike Srbije.

Moj kolega Marijan Rističević je pomenuo povećanje plata, a ja ću da pomenem povećanje penzija. Penzije su u vreme žutog tajkunskog preduzeća, one prosečne, bile 190 evra, a one su danas 235 evra, i to penzije koje su realne, jer inflacija za razliku od perioda žutog tajkunskog preduzeća nije više dvocifrena, nego je jednocifrena.

Takođe, moram da napomenem da je SNS, kroz donošenje ovakvih zakona, i te kako stalo do zaštite svakog radnika, za razliku od Dragana Đilasa i njegove družine - Tadić, Jeremić, Obradović itd, koji su u februaru mesecu ove godine tukli radnike „Gradske čistoće“ u Terazijskom tunelu koji su čistili smeće upravo posle onih njihovih šetnji, „1 od pet miliona“, koje je ostalo iza njih. To je sramno. To je nedopustivo. To je nemoralno. To je politika Dragana Đilasa i tih različitih varijanti žutog tajkunskog preduzeća, tog brloga koji bi da se obogati na grbači naroda i da strpa novac samo u svoje džepove, kao što je to Dragan Đilas i uradio, otimajući 619 miliona evra u vreme kada je vršio vlast. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Naravno da se potpuno slažem da amandman na član 12. ne treba prihvatiti. Ono što, naravno, moram da kažem to je da od dolaska SNS na vlast i te kako vodimo računa, uopšte o građanima, a posebno vodimo računa o svakom zaposlenom građaninu, bilo da on radi na teritoriji Republike Srbije, bilo da je u pitanju ustupanje van granica teritorije Republike Srbije.

Takođe, moram da kažem da se član 12. odnosi na ugovor o ustupanju zaposlenih u slučaju upućivanja u drugu državu i naravno da je u ranijem periodu bilo problema. Međutim, upravo uviđajući sve te probleme koje su se ranije, u nekim ranijim godinama dešavale u praksi, mi upravo ovim zakonom to hoćemo da ispravimo. Kako to ispravljamo? Tako što ovim zakonom precizno i jasno uređujemo da će Ministarstvo voditi evidenciju, znači, imaće bazu podataka u elektronskom obliku, o svim agencijama kojima je data dozvola sa njihovim sedištem, sa njihovim PIB-om, sa njihovim matičnim brojem.

Prema tome, agencije za zapošljavanje biće potpuno vidljive, kao što će potpuno biti vidljivi i radnici koji će preko agencija biti ustupljeni na rad. To, naravno, kada imamo jasnu i preciznu evidenciju sem brige o radnicima zaposlenima, otvara se mogućnost i njihove potpune zaštite u svim segmentima njihovog radno-pravnog odnosa. Prema tome, apsolutno ovaj član zakona je neophodan upravo u cilju zaštite radnika koji nalaze posao preko agencije za zapošljavanje.

Takođe, ono što moram da istaknem jeste da ovaj Predlog zakona nije došao ovde u Skupštinu prvi put. Ispoštovana je i ona procedura zakonska koja se tiče javne rasprave. Na jedan potpuno transparentan način je Vlada pripremala nacrt zakona i pripremala ovaj predlog koji je danas došao pred nas narodne poslanike.

Šta to znači? To znači da su sve one zainteresovane strane uzele učešća u punom obimu u sačinjavanju ovog Predloga zakona, a to znači i Privredna komora i Unija poslodavaca i sindikati i agencije koje se bave zapošljavanjem radnika. Čak se negde i navodi da su u pitanju i agencije koje se bave zapošljavanjem radnika u inostranstvu. Znači, na potpuno transparentan način dobijeni su komentari, sugestije i participirale su sve one strane koje su mogle uticati da se kvalitet predloga zakona unapredi.

Naravno, moje kolege su govorile o današnjem velikom danu, otvaranju puta koji otvara predsednik Aleksandar Vučić, ali ja ću takođe napomenuti i jedan vrlo značajan ugovor koji je potpisan prilikom dolaska ruskog premijera Medvedeva u Beograd, a to se odnosi na Sporazum rekonstrukcije barske pruge, koji je i te kako važan za taj Koridor 11 i koji je i te kako važan za povezivanje građana jugozapadne Srbije, Užica, Priboja, Prijepolja, Požege sa Beogradom.

Naravno, moram, takođe, da istaknem da je, zahvaljujući saradnji za Rusima, ova pruga barska rekonstruisanu u dužini 77 kilometara, to je od Resnika do Valjeva, da vozovi na ovoj deonici pruge sada već putuju 120 kilometara na sat, ali ovaj sporazum, koji je nedavno potpisan, odnosi se na rekonstrukciju ove pruge dalje od Valjeva do Vrbnice, odnosno do crnogorske granice, tako da građani više neće morati da putuju po sedam, osam sati više. Brzina pruge od 120 kilometara na sat doprineće i te kako skraćenju i bržem protoku i robe, ljudi, usluga i, naravno, većem zapošljavanju, a zapošljavanje posebno u građevinskoj industriji i te kako je važno sa aspekta smanjenja siromaštva. Zahvaljujem.