Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vuk Mirčetić glasao

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije prisustvovao