Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dubravka Kralj glasala

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala