Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Toma Fila glasao

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije