ŽIVOTA STARČEVIĆ

Jedinstvena Srbija

Rođen je 1968. godine. Živi u Jagodini.

Po obrazovanju je diplomirani geograf.

Do 2006. godine je radio kao profesor u gimnaziji u Jagodini.

Od 2006. godine načelnik je školske uprave u Jagodini zadužen za Pomoravski okrug.

Član je predsedništva, izvršnog i glavnog odbora Jedinstvene Srbije.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. po prvi put dobija mandat narodnog poslanika. Izabran je sa izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma".

Zamenik je predsednika poslaničke grupe "Jedinstvena Srbija".

Služi se engleskim jezikom.
Poslednji put ažurirano: 05.12.2020, 10:51

Osnovne informacije

Statistika

  • 4
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.12.2020.

Poštovani predsedavajući, uvaženi predstavnici agencija, Fiskalnog saveta i komisija, dame i gospodo narodni poslanici, danas ovde razgovaramo o setu izveštaja o radu, što Agencije za sprečavanje korupcije, što Fiskalnog saveta, što Agencije za hartije od vrednosti i Agencije za zaštitu prava u postupku javnih nabavki.

Sve ove organizacije i njima slične se bave delatnostima koje im je država poverila, delatnostima koje su od izuzetne važnosti i značaja za sve građane Republike Srbije.

Zato mi iz JS smatramo da je postojanje i rad ovih organizacija, institucija, nezavisnih tela, jako važan iz razloga što predstavljaju neku vrstu kontrole, neku vrstu monitoringa i neku vrstu regulatora pojedinih oblasti iz sfera društvenog života. Takođe smatramo da njihov rad pobuđuje veliku pažnju javnosti i svih građana Republike Srbije.

Ovakve organizacije i agencije, u svetu čak nazivaju i četvrtom granom vlasti, pored zakonodavne, izvršne i sudske. Jedna od zajedničkih odrednica svih ovih tela jeste njihova nezavisnost od preostale tri grane vlasti, ali tu nezavisnost naravno treba shvatiti uslovno, jer da postoji potpuna nezavisnost, ne bismo danas razgovarali ovde u ovom domu i ne bismo usvajali izveštaj o radu i planove rada, što ćemo uraditi tokom sutrašnjeg dana.

Ja danas se neću puno baviti samim izveštajem, npr. Agencije za sprečavanje korupcije, jer su o tome pričale dosta prethodno moje kolege. Sama agencija je od 1. septembra dobila ne samo nov naziv, već i nov alat u ruke i javnost sa pravom očekuje rezultate rada.

Ne sumnjam da ti rezultati postoje, ali kao čovek koji se između ostalog bavi i odnosima sa javnošću imam jednu krajnje dobronamernu i konstruktivnu primedbu. Naime, svi se ovde slažemo da je korupcija pojava koja nagriza, izjeda osnovni supstrat svakog društva i države, da je korupcija pojava koja odvraća strane investitore, da je korupcija pojava koja stvara nepoverenje u institucije, da je korupcija pojava koja uništava na kraju krajeva, ekonomiju naše države. Iz tog razloga, mi iz JS smatramo da je borba protiv korupcije, pored borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države, pored borbe za ekonomsko snaženje naše države, otvaranje novih radnih mesta, borba protiv korupcije jeste jedna od najvažnijih politika ove vlasti.

Još je sredinom prošlog veka čuveni nemački ministar finansija Franc Ecel rekao – država nije krava koja se hrani na nebu, a muze na zemlji. Korupcija je tema koja pobuđuje veliku pažnju javnosti, javnost je za nju veoma zainteresovana i, naravno, svi građani Srbije.

Otuda je jako važno da Agencija za sprečavanje korupcije pravovremeno, kvalitetno, objektivno i sadržajno obaveštava javnost i građane o svom radu. Vi ste maločas pomenuli sajt i upravo je to jedna od mojih primedbi.

Naime, pripremajući se za ovaj sastanak, prvo što sam uradio, naravno, posetio sam vaš sajt, sajt Agencije za sprečavanje korupcije, i pretražujući ga video prvo da nije završen, da ima puno stranica koje su u izradi. Takođe, nedovoljno je informativan. Jednostavno, Agencija kao da se usredsredila na svoj neposredni rad, a zapostavila je promociju svog rada.

Međutim, i vi i ja znamo…

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.12.2020.

Evo, završavam brzo.
Međutim, i vi i ja znamo da je promocija rada gotovo jednako važna kao i sam rad, tako da bi Agencija trebalo da posveti više pažnje u tom smislu.
Takvu vrstu primedbi, recimo, nemam za sajtove Agencije za hartije od vrednosti, a pogotovo nemam za sajt Agencije za zaštitu prava u postupku javnih nabavki, iz prostog razloga što su jako informativni, jako sadržajni, sa puno linkova, kvalitetnim izborom informacija i ka relevantnim institucijama.
Jedinstvena Srbija će glasati za. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.11.2020.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kao što je predsednik Dragan Marković Palma na početku ovog zasedanja danas rekao, poslanička grupa JS će podržati ovaj set zakona o priznavanju, o odobravanju, ratifikovanju, kako god hoćete, sporazuma sa relevantnim finansijskim institucijama iz više razloga.

Prvo, ovi sporazumi se tiču konkretnog zdravlja građana Srbije i pomoći će u borbi sa epidemijom Kovida-19. Drugi razlog je taj što ovaj set zakona se tiče mnogih lokalnih samouprava i konkretnih koristi za građane Srbije i tiče se poboljšanja infrastrukture lokalnih samouprava u sferama vodosnabdevanja, prerade otpadnih voda, sfere poboljšanja daljinskog grejanja i sve to zadržavajući dobar kreditni rejting Republike Srbije, za koji znamo da je agencija „Mudis“ 2. septembra 2020. godine zadržala na nivou BA3. Takođe, rejting agencija „Fič“ je, isto u septembru, dala rejting ocenu Republici Srbiji BB+. Obe agencije, naravno, predviđaju stabilan rejting Srbije sa tendencijom, ukoliko se ova ekonomska kriza prouzrokovana pandemijom Kovida-19 završi, poboljšanja kreditnog rejtinga.

To je važno i važno je da je i stanje javnog duga i javnih finansija u Srbiji dobro, jer po mesečnom izveštaju Uprave za javni dug u septembru mesecu Srbija je imala 57,6% BDP učešće u javnom dugu. Sve to govori da te stabilne finansije predstavljaju dobru osnovu da se nastavi, s jedne strane, borba sa korona virusom i dobro upravljanje kriznom situacijom izazvanom pandemijom korona virusa, a s druge strane da se nastavi izgradnja infrastrukture u lokalnim samoupravama i da se na taj način poboljša kvalitet života ljudi u Srbiji.

Rekao bih da je Republika Srbija dobro upravljala kriznom situacijom, kada je u pitanju pandemija korona virusa, ali da ta borba i to upravljanje kriznom situacijom, želeći s jedne strane da sačuvaju zdravlje stanovništva i živote stanovnika, a s druge strane da se zadrži i ta ekonomska i privredna aktivnost Srbije, ta borba protiv korone jednostavno košta. Otuda ova dva ugovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i sa Bankom za razvoj Saveta Evrope. Bitno će pomoći toj borbi, jer vidimo da smo juče imali više od 21.000 testiranih.

Jako je važno da se regionalne laboratorije u Srbiji osposobe i na taj način pomognu da i zdravstveni sistem, ali i sami građani koji se testiraju, dobiju brzu, kvalitetnu i validnu informaciju o tome da li su zaraženi korona virusom ili ne ili su to drugi neki simptomi.

Što se tiče ovog sporazuma sa Bankom za razvoj Saveta Evrope, vezano za vodosnabdevanje i za prečišćavanje otpadnih voda, smatram da će 60 lokalnih samouprava imate veliki benefit od toga. Ne samo da smatram, već i znam, jer Jagodina, iz koje dolazim, je taj posao završila pre dve godine. Naime, napravili smo kompletnu rekonstrukciju izvorišta, povećali kapacitete, zamenili smo mašinsko–pumpne stanice, zamenili smo 12 kilometara cementno–azbestnih cevovoda i Jagodina je na taj način obezbedila trajno snabdevanje veoma kvalitetnom pijaćom vodom stanovnike svog grada. To je jedan benefit koji zaslužuju i treba da imaju sve opštine. Iz tog razloga ovaj sporazum je jako, jako dobar.

Ono što sam hteo da kažem jeste i da, što se tiče ovih sporazuma o energetskoj efikasnosti, da oni neće samo poboljšati kvalitet grejanja stanovnika, neće dati samo uštede budžetu Republike Srbije i pojedinih lokalnih samouprava, već će, pre svega, poboljšati i ekološku situaciju i smanjiti zagađivanja iz postojećih toplana i na taj način, takođe, poboljšati kvalitet života stanovnika Srbije.

Iz svih tih razloga poslanička grupa JS će u danu za glasanje dati podršku ovom setu zakona. Hvala.