Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Justina Pupin Košćal glasalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala