Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jelica Sretenović glasala

Nijedan akt nije pronađen.