Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nandor Kiš glasao

Nandor Kiš

Savez vojvođanskih Mađarausvojen

Nije prisustvovao