Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radovan Tvrdišić glasao

Radovan Tvrdišić

Srpski patriotski savez - SPAS
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao