Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Svetozar Andrić glasao

Svetozar Andrić

Srpski patriotski savez - SPASusvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao