Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan M. Marković glasao

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije


usvojen

Nije prisustvovao