Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Momir Stojilković glasao

Momir Stojilković

Pokret snaga Srbije - BK


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao