Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Adam Šukalo glasao

Nijedan akt nije pronađen.