Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Adam Šukalo glasao

Adam Šukalo

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao