Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Velibor Milojičić glasao

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka