Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Janko Langura glasao

Janko Langura

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao