Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aco Petrović glasao

Aco Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
usvojen

Nije prisustvovao