Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljiljana Kuzmanović-Vujaković glasala

Ljiljana Kuzmanović-Vujaković

Srpski patriotski savez - SPAS
usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala