Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljiljana Kuzmanović-Vujaković glasala

Ljiljana Kuzmanović-Vujaković

Srpski patriotski savez - SPAS

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala