Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radovan Arežina glasao

Radovan Arežina

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao