Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radovan Arežina glasao

Radovan Arežina

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovao