Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Akoš Ujhelji glasao

Akoš Ujhelji

Savez vojvođanskih Mađara

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao