30. sednica Odbora za kulturu i informisanje

19.11.2021.

Sednica broj: 30

Predsedavajuci: Sandra Božić

Odbor: Odbor za kulturu i informisanje

Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 19. novembra članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, Razdeo 29 – Ministarstvo kulture i informisanja.
Predlog zakona o budžetu za razdeo 29 - Ministarstvo kulture i informisanja obrazložio je predstavnik Ministarstva kulture i informisanja Rade Vojinović istakavši da je za 2022. godinu predviđeno povećanje sredstava u odnosu na 2021. godinu za 16,23 odsto.

Ukupan budžet za razdeo 29 - Ministarstvo kulture i informisanja iznosi 14,770,854,000 dinara, dok je za stavku 01 - opšti prihodi i primanja budžeta opredeljeno 13,741,160,000 dinara.

Najznačajnija povećanja u odnosu na tekuću godinu, odnose se na finansiranje delatnosti biblioteka, muzeja i Srpske Pravoslavne Crkve. Takođe, predviđeno je značajno povećanje sredstava za podršku razvoju muzičkog stvaralaštva, kao i za produkciju i umetničko stvaralaštvo, odnosno podršku investitoru koji u Srbiji proizvodi audiovizuelno delo.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora za kulturu i informisanje su većinom glasova predložili Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, Razdeo 29 – Ministarstvo kulture i informisanja.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Sandra Božić.

Poslednji put ažurirano: 19.11.2021, 14:08