Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos ukupnog broja obraćanja po poslaničkim klubovima


Odnos obraćanja poslanika po poslaničkim klubovima


Odnos podnetih i usvojenih amandmana


Odnos usvojenih zakona

Prikazana su poslednja tri meseca u kojima je bilo usvojenih zakona

Odnos zakona u proceduri

Prikazana su poslednja tri meseca u kojima su predlozi zakona upućeni u proceduru

Preuzmi tabelu
Ime i prezime Poslanički klub Govori o amandmanima Govori o aktima Poslovnik Replike Postavljanje poslaničkih pitanja Traženje obaveštenja i objašnjenja Ukupan broj obraćanja*
Nataša Tasić Knežević 0 1 0 0 0 0 1
Akoš Ujhelji SVM 0 1 0 0 0 0 1
Marina Lipovac Tanasković NS 0 1 0 0 0 0 1
Ivana Nikolić 1 0 0 0 0 0 1
Ljubinko Đurković N-ND-P 0 1 0 0 0 0 1
Sandra Božić 1 0 0 0 0 0 1
Vojislav Mihailović N-ND-P 0 0 0 1 0 0 1
Dragoljub Acković 0 1 0 0 0 0 1
Nenad Filipović JS-DMP 1 0 0 0 0 0 1
Dijana Radović ID-SPS( 0 1 0 0 0 0 1
Đorđe Kosanić JS-DMP 1 0 0 0 0 0 1
Ana Beloica Martać 0 1 0 0 0 0 1
Biljana Pantić Pilja 0 0 1 0 0 0 1
Tomislav Janković 0 1 0 0 0 0 1
Uglješa Marković ID-SPS( 0 0 0 1 0 0 1

* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.