Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos održanih javnih slušanja po odboru


5 najaktivnijih odbora u oranizaciji javnih slušanja