Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova izmene i dopune Vlada 13-10-2023 26-10-2023
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru izmene i dopune Vlada 13-10-2023 26-10-2023
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 13-10-2023 26-10-2023
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 13-10-2023 26-10-2023
Zakon o javnom informisanju i medijima zakon Vlada 20-10-2023 26-10-2023
Zakon o elektronskim medijima zakon Vlada 20-10-2023 26-10-2023
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 20-10-2023 26-10-2023
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 20-10-2023 26-10-2023
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 20-10-2023 26-10-2023
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 20-10-2023 26-10-2023
Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 20-10-2023 26-10-2023
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 20-10-2023 26-10-2023
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu izmene i dopune Vlada 02-09-2023 03-09-2023 06-09-2023
Zakon o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja ( medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 30-06-2023 26-07-2023
Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata dopune Vlada 14-07-2023 26-07-2023