Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 - prečišćen tekst), kako bi se izbegle štetne posledice na rad državnih organa i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, u cilju stvaranja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije. 06-11-2020 10-11-2020 12-11-2020
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti izmene i dopune Vlada Kako pandemija zarazne bolesti COVID-19 i dalje traje, potrebno je da se mere zaštite striktno poštuju kako bi se sprečio talas širenja zaraze, a nedonošenjem zakona po hitnom postupku mogle bi da nastupe štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija. 06-11-2020 12-11-2020 12-11-2020
Zakon o ministarstvima zakon Poslanik Razlozi za donošenje predloženog zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se spreče štetne posledice po rad organa i organizacija, imajući u vidu da je ocenjeno da bi osnivanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Ministarstva za brigu o selu u znatnoj meri doprinelo unapređenju stanja u oblastima za koje se ta tri ministarstva obrazuju, kao i efikasnijem radu državne uprave. 23-10-2020 24-10-2020 26-10-2020
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika izmene i dopune Vlada 06-05-2020 08-05-2020 10-05-2020
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti izmene i dopune Vlada 06-05-2020 08-05-2020 10-05-2020
Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima izmene Vlada 06-05-2020 08-05-2020 10-05-2020
Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis Predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila zakon Vlada 04-05-2020 06-05-2020 06-05-2020
Zakon o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis Predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja zakon Vlada 26-04-2020 28-04-2020 29-04-2020
Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji izmene Poslanik 19-02-2020 02-03-2020 04-03-2020
Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica zakon Vlada 20-02-2020 24-02-2020 29-02-2020
Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima izmene Poslanik 27-01-2020 06-02-2020 08-02-2020
Zakon o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika izmene Poslanik 27-01-2020 06-02-2020 08-02-2020
Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju izmene Vlada 06-09-2019 17-09-2019 19-09-2019
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima izmene i dopune Vlada 08-02-2019 09-09-2019 17-09-2019
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo - Tabanovce medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 18-07-2019 22-07-2019 26-07-2019