Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave izmene Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno efikasnijeg uspostavljanja sistema plata, stvaranjem primerenog vremenskog okvira za prelazak na nov sistem plata. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za primenu ovog zakona, kako bi se naredni budžetski proces pripremio u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su neophodni za implementaciju ovog zakona. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave izmene Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno efikasnijeg uspostavljanja sistema plata, stvaranjem primerenog vremenskog okvira za prelazak na nov sistem plata. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno efikasnijeg uspostavljanja sistema plata, stvaranjem primerenog vremenskog okvira za prelazak na nov sistem plata. Donošenje po hitnom postupku neophodno je i zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za primenu ovog zakona, kako bi se naredni budžetski proces pripremio u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su potrebni za implementaciju ovog zakona. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru izmene Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno utemeljenih mera za optimizaciju javne uprave u pogledu radnih procesa, organizacionih struktura, broja i svrsishodnosti institucija i broja zaposlenih. Donošenje po hitnom postupku neophodno je kako bi se u narednom srednjoročnom periodu ostvarili ciljevi fiskalne politike usmereni na održanje fiskalne stabilnosti što vodi daljem smanjenju učešća javnog duga. Smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru su mere koje su do sada najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije. 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćeni tekst). U slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi se štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Objektivne okolnosti i događanja koja su se desila u toku zakonske procedure za pripremu Zakona, prouzrokovale su prolongiranje rokova iz budžetskog kalendara u pogledu usvajanja predloga budžeta, posebno imajući u vidu dogovore između Vlade i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom novog programa saradnje „Instrument za koordinaciju politika” (PCI), koji ima za cilj održanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i ostvarivanje napretka u realizaciji plana strukturnih i institucionalnih reformi za podsticanje bržeg i sveobuhvatnog rasta, stvaranja novih radnih mesta i poboljšanja životnog standarda. Stoga, donošenje ovog zakona i predloga odluka po hitnom postupku potrebno je radi neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, kao i u odlukama o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu. 23-11-2018 27-12-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis izmene Vlada U skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanje njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst) radi nesmetanog nastavka pružanja podrške ulagačima i rada Saveta za ekonomski razvoj, budući da se predmetnim Zakonom predlažu izmene kojima se jasnije definiše rad Saveta za ekonomski razvoj, postupak donošenja odluke o podsticajima i zaključivanje ugovora o dodeli sredstava podsticaja, rad Razvojne agencije Srbije, i vrši se usklađivanje sa odredbama zakona kojim se reguliše opšti upravni postupak. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst, imajući u vidu da je članom 43. stav 3. Zakona propisano da nadzor u prostorijama prevoznika vrše ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova.Takođe, članom 76. Zakona propisano je da će nadzor u prostorijama prevoznika isključivo vršiti ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, od dana isteka tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Uzimajući u obzir da istekom člana 76. Zakona nadzorni organ Ministarstva unutrašnjih poslova neće moći da obavlja nadzor u prostorijama prevoznika, a polazeći od činjenica da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima značajan broj obučenih i opremljenih lica koja vrše sprovođenje Zakona, neophodno je hitno usvajanje ovog zakona, odnosno brisanje prelazne mere predviđene članom 76. Zakona radi omogućavanja daljeg efikasnog i kontinuiranog nadzora. Isključivanje značajnog broja obučenih lica za sprovođenje Zakona bi za posledicu imalo veliki negativan uticaj na bezbednost saobraćaja. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno efikasnijeg uspostavljanja sistema inspekcijskog nadzora. Donošenje po hitnom postupku neophodno je i zbog potrebe blagovremenog planiranja budžetskih sredstava neophodnih za primenu ovog zakona, u skladu sa efektima koji nastaju izvršenjem odredbi ovog zakona, kao i za blagovremeno planiranje i pripremu svih akata poslodavaca koji su potrebni za implementaciju ovog zakona. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok" izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodna što hitnija primena ovog zakona i postupaka koji su predviđeni ovim zakonom, radi što skorijeg otpočinjanja izgradnje novog gasovoda. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je da bi se omogućilo organima, jedinicama lokalne samouprave, kao i drugim licima koja su ovlašćena za utvrđivanje naknada da, u skladu sa ovim zakonom, blagovremeno pripreme, donesu i objave odgovarajuća podzakonska akta, za utvrđivanje naknada počev za 2019.godinu. Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice u pogledu tretmana obveznika na teritoriji Republike Srbije koji bi bio neujednačen, transparentnosti, odnosno mogućnosti predviđanja troškova poslovanja po osnovu naknada, kao i racionalnosti korišćenja javnih dobara. 23-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave izmene i dopune Vlada Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave po hitnom postupku su pre svega zbog donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima kojim se uvodi sistem kompetencija i menjaju odredbe vezane za ocenjivanje i s tim u vezi podzakonski akti, a koji su se do sada shodno primenjivali na ocenjivanje službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. S obzirom da je predviđeno da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima počne sa primenom 1. januara 2019. godine, od tog datuma neće biti moguća primena odredbi vezanih za ocenjivanje u AP i JLS, neophodno je da ovaj zakon bude donet po hitnom postupku kako bi njegova primena počela 1. januara 2019. godine, kako bi se obezbedio kontinuitet u ostvarivanju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 22-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je u cilju realizacije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom neophodno izvršiti izmene i dopune Zakona. 21-11-2018 27-11-2018 07-12-2018
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava zajma stupanje na snagu garancije Republike Srbije, kako bi Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd u što kraćem roku otpočelo realizaciju Projekta i korišćenje odobrenih sredstava. 05-11-2018 27-11-2018 07-12-2018