Otvoreni Parlament | Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu

Sažetak

Zakon o budžetskom sistemu menjan je i dopunjavan poslednji put 2018. godine, međutim kako je neophodno izvršiti usklađivanje sa drugim zakonima unose se dopune. Zakon sa kojim se usklađuje je Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju čije su izmene i dopune usvojene februara ove godine. Usklađivanje se vrši na osnovu odredbe koja predviđa izjednačavanje osnovice za obračun i isplatu plata u predškolskim ustanovama sa platama u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Time se izjednačava visina plate zaposlenih u predškolskim ustanovama sa platama zaposlenih u ustanovama osnovnog obrazovanja.
13%
13%
0%
Poslednji put ažurirano: 20.10.2019, 16:37