105. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.04.2019.

Sednica broj: 105

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 23. aprila 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja.

Na Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima podneto je ukupno 27 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca podneto je ukupno osam amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, podneto je ukupno 16 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da amandman koji je podnela Vjerica Radeta na naslov Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostalih pet u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji podneto je ukupno 29 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica podneto je ukupno 23 amandmana, članovi Odbora ocenili su da pet amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su preostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneto je ukupno 15 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre podneto je ukupno tri amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar podneto je ukupno 18 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

Prisutni članovi

...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 23.04.2019, 10:21