Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Sažetak

Zakon o zapošljavanju stranaca donet je 2014. godine, nakon toga menjan je i dopunjavan 2017. i 2018. godine. Nove izmene i dopune koje se unose u ovaj zakon odnose se na pojednostavljenu proceduru izdavanja dozvole za rad strancima. Izmenama se objedinjava postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje prilikom pribavljanja saglasnosti i mišljenja od nadležnih ministarstava kada se produžava radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva. Predloženim izmenama Nacionalna služba za zapošljavanje mišljenja i saglasnosti pribavlja po službenoj dužnosti i time se poslodavcu olakšava postupak produžavanja radne dozvole. Ovaj zakon se usaglašava sa zakonom o strancima koji omogućava pojednostavljeno pribavljanje boravišne dozvole i vize za rad. Poslodavac može pokrenuti postupak izdavanja dozvole za rad tokom trajanja postupka izdavanja boravišne dozvole i radne vize i pre nego što stranac dođe u Srbiju.

Kada je reč o zapošljavanju stranaca ono je moguće pod uslovima da stranac ima vizu za duži boravak po osnovu zaposlenja, odobrenje za privremeni boravak ili dozvolu za rad.

Radna dozvola koja je izdata na osnovu vize za duži boravak traje isto koliko traje i viza. Radna dozvola se može izdati i strancu koji poseduje vizu za duži boravak na osnovu zapošljavanja.

Radna dozvola za upućena lica, radna dozvola za kretanje unutar privrednog društva i radna dozvola za samozapošljavanje se mogu izdati i strancu koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Jedan od noviteta koji ovaj zakon predviđa jeste i to da Nacionalna služba za zapošljavanje pribavlja saglasnosti i mišljenja od nadležnih ministarstava po službenoj dužnosti kako bi se postupak izdavanja radnih dozvola pojednostavio.

Produžava se i rok za za zahtev za izdavanje radnih dozvola i to na 60 dana pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Ministar je u obavezi da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese sve podzakonske akte i uskladi ih sa ovim zakonom.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 37
36%
37%
0%
Poslednji put ažurirano: 05.08.2020, 11:32