Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Sažetak

Razlozi za donošenje ovog Zakona se ogledaju u potrebi njegovog usklađivanja sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kako bi se brže i efikasnije izvršila promena u katastru nepokretnosti i vodova, a na osnovu projekata parcelacije i preparcelacije za potrebe eksproprijacije – i to pri izgradnji linijskih infrastrukturnih objekata i infrastrukturnih projekata od posebnog značaja u oblasti niskogradnje. Na ovaj način je predviđeno da se ubrza početak izgradnje i omogući brže pribavljanje građevinskih dozvola za projekte od značaja za Srbiju i kako bi se stvorili uslovi za njihovu efikasnu realizaciju. Cilj donošenja zakona je stvaranje zakonskog okvira za adekvatno rešavanje problema u praksi u vezi sa projektima od velikog interesa za Srbiju, neophodnih za unapređenje infrastrukture i povezivanje građana.

Za objekte za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, postupak vođen i okončan a rešenje postalo pravnosnažno, nije dozvoljena zabeležba spora po bilo kom osnovu, kako ne bi uticala na izvršenje obaveza koje je Srbija preuzela potpisivanjem i potvrđivanjem međunarodnih sporazuma ili zaključivanjem ugovora iz njih proisteklih. Na osnovu toga, Srbija je u obavezi da nepokretnosti preda bez ikakvih tereta jer postojanje zabeležbi sprečava njihovo izvršenje, te rađa osnov za primenu sankcija predviđenih ugovorom za neizvršenje ugovorne obaveze. U tom smislu, izričito je propisano koje od zakonom navedenih zabeležbi ne mogu biti upisane kod nepokretnosti na kojima je pravo svojine upisano na osnovu pravnosnažnog rešenja o eksproprijaciji nepokretnosti ili pravnosnažnog rešenja o administrativnom prenosu nepokretnosti. U slučaju ovakvih zabeležbi koje su već upisane do stupanja na snagu ovog Zakona, brišu se danom njegovog stupanja na snagu na zahtev korisnika eksproprijacije iz rešenja o eksproprijaciji/administrativnom prenosu. One se prenose na nepokretnost koja se daje u svojinu/susvojinu na ime naknade eksproprisane nepokretnosti, odnosno na drugu ličnu imovinu odgovarajuće vrednosti.

U redosledu odlučivanja o upisu u katastar, prioritet se daje upisu na osnovu propisa koji uređuju eksproprijaciju, pa zatim, kao i u ranijem zakonskom rešenju, upisu zabeležbe rešenja o izvršenju donetog na osnovu ugovora o hipoteci i založne izjave ako su prethodno upisane, osim ako postoje nerešeni predmeti upisa po pravnosnažnim sudskim odlukama i zahtevima koji su prethodili upisu.

Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog Zakona, biće okončani u skladu sa propisima po kojima su i započeti.

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 70
Protiv: 85
70%
85%
0%
Poslednji put ažurirano: 21.07.2021, 14:50