Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica

Sažetak

Vlada Srbije, kao predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, ističe da je izmena postojećih zakonskih rešenja potrebna kako zbog usklađivanja domaćeg zaonodavstva sa evropskim propisima tako i zbog preciznijeg definisanja termina, boljeg uređivanja rada žičara i bezbednosti.

UPRAVLJAČ ŽIČARE

Dok je važećim zakonom predviđeno da upravljač žičare može da bude samo pravno lice, dopunama zakona biće omogućeno i preduzetniku da bude upravljač žičare.

Kao i prema važećem rešenju, upravljač će biti obavezan da organizuje i sprovede istragu o vanrednom događaju, s tim što se precizira da je on to obavezan isključivo ukoliko nastupi ozbiljna nesreća ili nesreća u radu žičare. Istražnu komisiju koja sprovodi istragu imenuje upravljač i u njoj moraju biti zastupljeni svi predstavnici subjekata na koje se odnosi vanredni događaj.

IZVRŠNI RADNIK

Zakonom je izvršeno precizno definisanje vrste obrazovanja i obuke koju treba da završi izvršni radnik, odnosno, radnik koji obavlja poslove kojima neposredno učestvuje u radu/ održavanju žičareili specifične vučne instalacije

TRASA ŽIČARE U NASELJENOM MESTU

Ako se trasa žičare nalazi u naseljenom mestu ona mora ispunjavati posebne uslove koje će propisati nadležni ministar.

VEĆA SAMOSTALNOST MINISTRA SAOBRAĆAJA U PROPISIVANJU USLOVA U OVOJ OBLASTI

Izmenama i dopunama zakona u potpunosti su iz postupaka propisivanja zahteva za trasu žičare; propisivanja uslova za postrojenje žičare, stanice, stubove, temelje i drugu infrastrukturu kao i iz procedure propisivanja širine i visine bezbednosnog pojasa izuzeti ministar zaštite životne sredine i ministar nadležan za poslove šumarstva i lovstva (ministar poljoprivrede) bez čije saglasnosti, prema do sada važećem zakonskom rešenju, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nije mogao da donosi propise u ovim oblastima.

STRUČNI PREGLED ŽIČARE

Dopunama zakona precizirano je da poslove stručnog pregleda žičare može obavljati isključivo stručno, pravno ili fizičko lice ovlašćeno od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Ministarstvo izdaje ovlašćenje na period od pet godina i za njega se plaća taksa u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Nakon obavljanja stručnog pregleda žičare sastavlja se izveštaj uz koji se obavezno prilažu dokumenta o izvedenim ispitivanjima, isprave o usaglašenosti i druga tehnička dokumentacija. Pozitivna ocena ispravnosti sadržana u izveštaju o stručnom pregledu dokaz je bezbednosti žičare.

OBAVEZAN STRUČNI PREGLED NAKON PONOVNOG POSTAVLJANJA ŽIČARE

U cilju obezbeđivanja višeg stepena bezbednosli putnika, izmenama i dopunama zakona uvedena je novina u skladu sa kojom će stručni pregled nakon ponovnog postavljanja žičare ili specifične vučne instalacije biti obavezan.

KOPIJE BEZBEDNOSNIH ANALIZA VIŠE SE NE MORAJU ČUVATI NA LOKACIJI POSTROJENJA ŽIČARE

Umesto prethodne odredbe da se bezbednosna analiza, isprave o usaglašenosti i prateća tehnička dokumentacija koja se odnosi na bezbednosne komponente i podsisteme moraju biti podnete nadležnom državnom organu, a da se njihove kopije čuvaju na lokaciji postrojenja žičare, novim zakonskim rešenjem predviđeno je samo da ovi izveštaji moraju biti dostupni bez navođenja lokacije na kojoj se čuvaju njihove kopije.

LEGALIZACIJA ŽIČARA IZGRAĐENIH BEZ DOZVOLE

Ukoliko žičara/specifična vučna instalacija nema upotrebnu dozvolu odnosno dozvolu za postavljanje objekta u smislu Zakona o planiranju i izgradnji, upravljač je dužan da pribavi pravnosnažnu ispravu I ispravu kojom se utvrđuje podobnost za upotrebu u skladu sa propisima kojima se uređuje legalizacija objekata.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 41
Protiv: 51
41%
51%
0%
Poslednji put ažurirano: 25.10.2020, 23:54