71. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

17.04.2019.

Na sednici od 17. aprila 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su nekoliko predloga zakona, koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 2019.godini.

Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda, u skladu sa članom 76. Poslovnika Narodne skupštine.

Odbor je razmotrio u načelu Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i Predlog zakona o dopuni zakona o budžetskom sistemu, a razmotreni su i predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji i o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska.

Predložene zakone obrazložila je predstavnik predlagača Slavica Savičić, državni sekretar Ministarstva finansija.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su sve predloge zakona.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Veroljub Arsić, Snežana B. Petrović i Milorad Mirčić.

Prisutni članovi

...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Poslednji put ažurirano: 22.04.2019, 10:15