Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja

13%
18%
0%
Poslednji put ažurirano: 19.09.2019, 04:32