Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodna što hitnija primena ovog zakona, i postupaka koji su predviđeni ovim zakonom, Takođe, izmene zakona će bitno doprineti olakšavanju postojeći procedura, što doprinosi boljem položaju stranaka i pozitivnom efektima na privredu. 11-10-2018 16-10-2018 26-10-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („ Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), jer se ovim zakonom vrši hitno usklađivanje sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru. 11-10-2018 16-10-2018 26-10-2018
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Predlaže se da se Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata donese po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne Skupštine („Službeni glasnik”, broj 20/12-prečišćen tekst ) s obzirom na to da se radi o ispunjenju međunarodnih obaveza Republike Srbije u oblasti infrastrukturnih projekata. 11-10-2018 16-10-2018 26-10-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju izmene i dopune Vlada 10-09-2018 21-09-2018 29-09-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju izmene i dopune Vlada 17-09-2018 29-09-2018 29-09-2018
Zakon o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje zakon Vlada 17-09-2018 21-09-2018 29-09-2018
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 12-09-2018 21-09-2018 25-09-2018
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o međunarodnom drumskom prevozu medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 12-09-2018 21-09-2018 25-09-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama izmene i dopune Vlada 12-07-2018 17-07-2018 24-07-2018
Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima zakon Vlada U skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku iz razloga što je potrebno pripremiti uslove za njegovu primenu za prolećnu/letnju sezonu sledeće godine i doneti podzakonske akte za njegovo blagovremeno sprovođenje. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 − prečišćeni tekst), a radi sprečavanja štetnih posledica po rad organa i organizacija, budžet Republike Srbije, odnosno radi pojednostavljenja administrativnih postupaka prilikom izdavanja dozvole za rad strancima, s ciljem stvaranja još povoljnijeg poslovnog okruženja i daljeg privlačenja stranih investicija, kao jednog od prioriteta Vlade. Predložene izmene odnose se na materiju koja se mora urediti zakonom, tako da nije bilo moguće rešenje problema na drugi način. Kroz skraćivanje perioda za koji se sprovodi tzv. test tržišta rada, omogućava se efikasnije postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje, što će za krajnju posledicu imati i brže izdavanje radne dozvole za zapošljavanje. Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno urediti odredbu Zakona o zapošljavanju stranaca koja se odnosi na skraćivanje roka za sprovođenje testa tržišta rada, koji prethodi izdavanju same radne dozvole za zapošljavanje, kao i uvesti izuzetak za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje kada je u pitanju interes Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze. U vezi sa napred navedenim, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćeni tekst), radi ispunjenja međunarodnih obaveza po Sporazumu između Saveznog Izvršnog Veća Skupštine SFRJ i Vlade Savezne Republike Nemačke o upućivanju jugoslovenskih radnika Organizacija udruženog rada iz SFRJ i zapošljavanju u SR Nemačkoj na osnovu ugovora o izvođenju radova. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica izmene i dopune Vlada Kako korisnici prava po ovom zakonu, zbog prolongiranja objavljivanja statističkih podataka i obustave akontativne isplate ne bi ostali bez neophodne materijalne zaštite, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca izmene i dopune Vlada Kako korisnici prava po ovom zakonu, zbog prolongiranja objavljivanja statističkih podataka ne bi ostali bez neophodne materijalne zaštite, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o ratnim memorijalima zakon Vlada Razlozi za donošenje Zakona o ratnim memorijalima po hitnom postupku su potreba da se što brže urede pitanja koja zakon reguliše, radi efikasnijeg delovanja državne uprave u postupku zaštite, redovnog i investicionog održavanja, finansiranja održavanja i uređenja ratnih memorijala, uspostavljanja i vođenja evidnecije, uklanjanja i izgradnje ili postavljanja novih ratnih memorijala. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018