Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proisteklog iz krivičnog dela

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proisteklog iz krivičnog dela

Sažetak

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela donet je 2013. godine a zatim je menjan 2016. godine. Kako je Krivični zakonik menjan 2016. godine u pogledu XXII glave koja reguliše krivična dela protiv privrede, neophodno je izvršiti izmene i dopune koje korespondiraju sa tim.

Izmene se najpre odnose na dopunu člana u kom se nabrajaju krivična dela. Pod tim se misli na formulaciju krivičnih dela koja nastaju u vezi sa privredom a novina su iz Krivičnog zakonika.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 162
Protiv: 184
162%
184%
0%
Poslednji put ažurirano: 13.05.2024, 22:56