108. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

17.05.2019.

Sednica broj: 108

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 17. maja, razmotrili amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Pete sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, podneto je 44 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da su svi, osim jednog amandmana, podnetog na član 16. Predloga zakona, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora su ocenili i da su sva četiri amandmana, podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 90 amandmana podnetih na Predlog zakona o sprečavanju korupcije.

Članovi Odbora ocenili su i da su oba amandmana, koji su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 17 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija,

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, dr Dragana Barišić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Poslednji put ažurirano: 17.05.2019, 10:15