58. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

17.05.2019.

Na sednici održanoj 17. maja, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika podneto je ukupno 44 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman, dok su ostala 43 amandmana odbijena.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku podneto je četiri amandmana, Vlada i Odbor su sva četiri odbili.

Na Predlog zakona o sprečavanju korupcije podneto je ukupno 90 amandmana narodnih poslanika, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan, a ostalih 89 su odbijeni.

Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela podneta su ukupno dva amandmana, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija podneto je ukupno 17 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili četiri, a ostalih 13 su odbili.

U nastavku rada, članovi Odbora utvrdili su Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.

Konstatovano je da, istekom mandata predsednika suda u 114 sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, prestaje funkcija pomenutih predsednika, te je Odbor predložio da Narodna skupština u što kraćem roku donese odluku o prestanku funkcije predsednika suda i na taj način omogući pravovremeni izbor predsednika sudova, u cilju neometanog funkcionisanja pravosudnog sistema u Republici Srbiji.

Takođe, Odbor je razmotrio i utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu Marini Đorđević, na lični zahtev.

Članovi Odbora utvrdili su i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Pirotu, odnosno, Ivanu Nikoliću, predsedniku Osnovnog suda, prestaje funkcija zbog izbora za sudiju Višeg suda u Pirotu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marjana Maraš, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i dr Balint Pastor.

Prisutni članovi

...

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Stanija Kompirović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 17.05.2019, 10:43