Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 − prečišćeni tekst), a radi sprečavanja štetnih posledica po rad organa i organizacija, budžet Republike Srbije, odnosno radi pojednostavljenja administrativnih postupaka prilikom izdavanja dozvole za rad strancima, s ciljem stvaranja još povoljnijeg poslovnog okruženja i daljeg privlačenja stranih investicija, kao jednog od prioriteta Vlade. Predložene izmene odnose se na materiju koja se mora urediti zakonom, tako da nije bilo moguće rešenje problema na drugi način. Kroz skraćivanje perioda za koji se sprovodi tzv. test tržišta rada, omogućava se efikasnije postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje, što će za krajnju posledicu imati i brže izdavanje radne dozvole za zapošljavanje. Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno urediti odredbu Zakona o zapošljavanju stranaca koja se odnosi na skraćivanje roka za sprovođenje testa tržišta rada, koji prethodi izdavanju same radne dozvole za zapošljavanje, kao i uvesti izuzetak za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje kada je u pitanju interes Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze. U vezi sa napred navedenim, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćeni tekst), radi ispunjenja međunarodnih obaveza po Sporazumu između Saveznog Izvršnog Veća Skupštine SFRJ i Vlade Savezne Republike Nemačke o upućivanju jugoslovenskih radnika Organizacija udruženog rada iz SFRJ i zapošljavanju u SR Nemačkoj na osnovu ugovora o izvođenju radova. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica izmene i dopune Vlada Kako korisnici prava po ovom zakonu, zbog prolongiranja objavljivanja statističkih podataka i obustave akontativne isplate ne bi ostali bez neophodne materijalne zaštite, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca izmene i dopune Vlada Kako korisnici prava po ovom zakonu, zbog prolongiranja objavljivanja statističkih podataka ne bi ostali bez neophodne materijalne zaštite, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o ratnim memorijalima zakon Vlada Razlozi za donošenje Zakona o ratnim memorijalima po hitnom postupku su potreba da se što brže urede pitanja koja zakon reguliše, radi efikasnijeg delovanja državne uprave u postupku zaštite, redovnog i investicionog održavanja, finansiranja održavanja i uređenja ratnih memorijala, uspostavljanja i vođenja evidnecije, uklanjanja i izgradnje ili postavljanja novih ratnih memorijala. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom izmene i dopune Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst) sadržani su u činjenici da se predloženim zakonskim rešenjem vrše izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom čija primena treba da počne 01. jula 2018. godine. 15-06-2018 21-06-2018 28-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama izmene i dopune Vlada 29-05-2018 12-06-2018 20-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina izmene i dopune Vlada 29-06-2018 12-06-2018 20-06-2018
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice na rad upravnih organa u Republici Srbiji. Naime, s obzirom na to da je postojećim zakonom, utvrđena obaveza sprovođenja redovnih izbora za članove nacionalnih saveta, koji treba da se održe u 2018. godini, neophodno je da se ovaj zakon sprovede po hitnom postupku, kako bi se omogućilo nesmetano sprovođenje ovih izbora i konstituisanje nacionalnih saveta. 01-06-2018 12-06-2018 20-06-2018
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada 05-06-2018 12-06-2018 15-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije izmene i dopune Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen tekst). Donošenje izmena i dopuna ovog zakona po hitnom postupku predlaže se radi blagovremenog obezbeđivanja unapređene organizacije Narodne banke Srbije i preuzimanja novih funkcija i kontinuiteta u radu organa Narodne banke Srbije i obavljanju njenih funkcija 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o finansijskom obezbeđenju zakon Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu s članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se time ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi Republike Srbije s propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu zakon Guverner Narodne banke 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica zakon Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, broj 20/12 – prečišćen tekst). Donošenje dopuna ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se njegovim donošenjem ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi sa propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama izmene i dopune Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu s članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se time ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi Republike Srbije s propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018