Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o finansijskom obezbeđenju zakon Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu s članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se time ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi Republike Srbije s propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu zakon Guverner Narodne banke 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica zakon Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, broj 20/12 – prečišćen tekst). Donošenje dopuna ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se njegovim donošenjem ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi sa propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama izmene i dopune Guverner Narodne banke Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu s članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen tekst). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se s obzirom na to da se time ispunjavaju međunarodne obaveze i usklađuju propisi Republike Srbije s propisima Evropske unije. 22-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćeni tekst). Razlog za donošenje zakona po hitnom postupku jeste implementiranje novih rešenja u što kraćem roku. Imajući u vidu da je veliki broj zakonskih rešenja koncipiran i predložen s obzirom na zahteve koji su se pojavili u praktičnoj primeni dosadašnjeg zakona, opravdano je uvođenje nove regulative u najkraćem roku kako bi se otklonile sve pravne praznine i neujednačena primena zakona u praksi. 28-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima izmene i dopune Vlada 28-05-2018 01-06-2018 08-06-2018
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno da se u najkraćem roku izvrše sve pripreme za značajan napredak u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što je i razlog donošenja novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji se primenjuje od 1. aprila 2018. godine. Naime, Republika Srbija je u periodu decembar 2014 – april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a koju vrši Komitet Manival Saveta Evrope. Evaluacija je usmerena na sagledavanje tehničke usklađenosti sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (FATF standardi revidirani 2012. godine), ali i procenu delotvornosti celokupnog sistema. Na plenarnom zasedanju Komiteta Manival, održanom u aprilu 2016. godine u Strazburu, usvojen je Izveštaj o evaluaciji Republike Srbije. Na osnovu objavljenih ocena u Izveštaju komiteta Manival Republika Srbija ulazi u pojačani nadzor od strane ovog komiteta. Zbog navedenog je neophodno u najkraćem roku doneti zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. 25-04-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma dopune Vlada 10-05-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti zakon Vlada 10-05-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima izmene i dopune Vlada 10-05-2018 14-05-2018 25-05-2018
Zakon o vojnom obrazovanju zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćeni tekst), jer bi nedonošenje Zakona u ovom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad organa i organizacija, s obzirom da postoji neodložna potreba da se sa primenom ovog propisa otpočne u novoj školskoj godini, od 1. septembra 2018. godine, do kada je neophodno blagovremeno izvršiti sve pripreme. 18-04-2018 24-04-2018 09-05-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst), iz razloga što bi nedonošenje zakona u ovom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad organa i organizacija u izvršavanju poslova vojne, radne i materijalne obaveze. Takođe, donošenjem ovog zakona po hitnom postupku izvršiće se usaglašavanje sa odredbama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, koji je u skupštinskoj proceduri, a kojima se reguliše obučavanje građana za odbranu zemlje. 18-04-2018 24-04-2018 09-05-2018
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama FATF-a. Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 27-03-2018 11-04-2018 19-04-2018
Zakon o dopuni Zakona o reviziji dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 27-03-2018 11-04-2018 19-04-2018
Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. 27-03-2018 11-04-2018 19-04-2018