Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Akt je usaglašen sa standardima EU

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Maja Gojković

Sažetak

Donošenjem zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti nastojalo se da se normativno uskladi oblast koja reguliše radijacionu i nuklearnu bezbednost i sigurnost. Najpre, izvršilo se terminološko usklađivanje sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom kao i sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti. Unete su i dopune u pogledu preciziranja odredaba iz prethodnog Zakona o transportu opasne robe i prestanak njegovog važenja. Takođe, iz Ministarstva zaštite životne sredine se premeštaju inspektori u Direktorat.

Kao što je već napisano prve dve izmene se odnose na terminološko usklađivanje sa potvrđenim konvencijama. Zakon o transportu opasne robe prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog zakona kako bi se uklonila pravna nesigurnost povodom primene ovih zakona.

Poslednjom izmenom se precizira radno pravni položaj inspektora za zaštitu od jonizujućih zračenja kao i svi neophodni predmeti i sredstva za rad koji su neophodni za vršenje inspekcijskih poslova. Ovom izmenom se inspektori iz Ministarstva za zaštitu životne sredine premeštaju u Direktorat i time su i utvrđeni rokovi za njihovo premeštanje. Dok se zaključenje o preuzimanju ne izvrši, pomenute poslove će obavljati Ministarstvo za zaštitu životne sredine kako bi se izbegla praznina i osiguraće se kontinuirano obavljanje poslova.

Zakon stupa na snagu osmog dana od datuma objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 58
Protiv: 66
58%
66%
0%
Poslednji put ažurirano: 27.11.2020, 08:15