Jedanaesto vanredno zasedanje , 13.02.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

2. dan rada

13.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 15:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 93 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
  Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Đorđe Milićević, Danijela Stojadinović, Danica Bukvić i Milisav Petronijević.
  Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopuna Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su sednici pozvani da prisustvuju: Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja, Milica Ćatić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Anamarija Viček, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, Igor S. Jovičić, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva kulture, Vesna Nedeljković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, dr Slavica Jašić, načelnik Odeljenja za poslove predškolskog osnovnog obrazovanja i vaspitanja, Marina Hasanović, načelnik Odeljenja za poslove učeničkog i studentskog standarda, Aleksandar Marković, šef Odseka za pravne poslove u Ministarstvu prosvete, Predrag Blagojević, viši savetnik u Ministarstvu kulture, Marko Despotović, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja i Nataša Raketić iz Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Sreto Perić, Nikola Savić, Nataša Jovanović, Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Marijan Rističević, kao i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je, na osnovu član 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč?
  Koleginice Nikolić izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Ružica Nikolić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

  Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju je predloženi zakon u setu prosvetnih zakona koji ima najmanje predloženih izmena. Predložene izmene se uglavnom odnose na elektronsko vođenje evidencije u predškolskim ustanovama.

  Ono što nije dobro definisano ovim Predlogom zakona jeste što se ustanovama ostavlja mogućnost da mogu, što znači i da ne moraju da svaku evidenciju vode elektronski u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete.

  Vi ste, ministre, u vašem uvodnom izlaganju rekli sledeće, citiram – izmene se odnose isključivo na elektronsko vođenje administracije u predškolskim ustanovama, jer smo u starom zakonu ostavili da se ona može voditi i pisano i elektronski. Kada smo uradili puno posla u ove zadnje dve godine na tom planu, stvorila se potreba da je taj elektronski model sada vrlo konkretniji i pouzdaniji.

  Međutim, u članu 1. stoji, kaže – ustanova može svaku evidenciju iz st. 1. i 2. ovog člana da vodi elektronski. Pa, ako nije problem da to objasnite, da li ustanova može ili mora i koje su to izmene?

  Takođe, ukazali bi vam na problem u ovom predlogu zakona koji se odnosi na rok za donošenje podzakonskih akata. Vi ste ovde predložili da je dve godine potrebno za podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona, za koji smatramo da je predugačak, da bi trebalo da bude šest meseci, jer izmene Zakona o predškolskom vaspitanju smo imali pre nepune dve godine, a evo, opet se menja i isto je bio rok za podzakonske akte dve godine, pa se plašimo da će biti tako i sa ovim predlogom zakona.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Da li još neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč?
  Koleginice Radeta, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Mi smo podneli amandman na ovaj predlog zakona, odnosno nekoliko amandmana sa namerom da malo ovaj zakonski tekst uredimo, ali je suština da ovim izmenama vi zapravo, ministre, ništa značajno ne menjate u ovoj oblasti, u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a dobro znate i zna cela Srbija da ima mnogo problema i u ovoj oblasti i u oblasti vaspitanja i obrazovanja uopšte. I kroz naredne amandmane ćemo govoriti i o tome šta je zapravo trebalo da se menja, a vi to niste menjali. I upravo i ovaj amandman, odnosno vaše obrazloženje zbog čega ga niste prihvatili govori o tome da ste vi eto tako izabrali reda radi nekoliko članova da ih promenite, da biste se uklopili u digitalizaciju, protiv koje mi nemamo ništa, ali je zaista problem da vi sada menjate zakon iz 2017. godine. Svi znamo da je te iste godine Ana Brnabić u svom ekspozeu, kada je birana za predsednika Vlade, zapravo rekla da će suština njenog biti digitalizacija svih mogućih oblasti u Srbiji. Pre toga je to i njen prethodnih Aleksandar Vučić, možda u malo manjoj meri, u svom ekspozeu govorio.

  Onda se sada pitamo – zašto vi donosite, odnosno predlažete zakone, a da pre toga ne pročitate bar ekspoze predsednika Vlade, odnosno tada kandidata? U to bar morate da se uklapate.

  Sad kad mi vama amandmanom skrećemo pažnju da nije dobro formulisan ovaj stav 3. postojećeg člana 6, vi nam kažete da amandman ne prihvatate zato što je rešenje u Predlogu zakona usklađeno sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i koncepcijom Predloga zakona.

  E, sad, ja vas pitam, kad ste dobili ovaj amandman, da li ste se slučajno malo zainteresovali, pa pogledali i taj Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja upravo u ovom smislu u kom smo mi podneli amandman? Znate, jedan zakon na koji se vi pozivate nije sveto pismo. Mi imamo pravo da ga menjamo, odnosno da ga predlažemo. Vi takođe imate mogućnost da ga promenite. Ali, vi ovo sve radite reda radi i to je loše. To je loše, pre svega, po Narodnu skupštinu. Vi dobro znate, kao i skupštinska većina, da se na Skupštinu diže drvlje i kamenje i vi umesto da zajedno sa skupštinskom većinom doprinesete tome da se vrati Narodna skupština u svoje demokratske okvire, da joj se vrati dignitet, mi ovde koji smo da to uradimo, vi sve to radite pogrešno.

  Znate, sistem - može nam se, nije dobar. Može da traje, ali ne može da traje večno. Evo, da javnost zna šta smo mi zapravo hteli. Mi vam suštinski nismo menjali zakon, nego smo samo skrenuli pažnju na ono što mislimo da vam nije dobro.

  Vi kažete – vrstu, naziv, sadržaj, izgled obrazaca, evidencija javnih isprava i način njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja propisuje ministar u skladu sa zakonom i ovim zakonom. Mi smo rekli da treba samo da se kaže – ustanova svaku od evidencija iz stava 1. i 2. ovog člana, jer ste ih već naveli, vodi elektronski. Znači, podrazumeva se da će se pročitati stav 1. i 2. u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete u skladu sa zakonom i ovim zakonom, s tim što ni ova formulacija nije dobra. Dovoljno je reći – u skladu sa zakonom, jer i ovaj zakon je zakon.

  Mnogo je razloga da se ovaj amandman prihvati. Suštinski vam ništa ne menja, ali je zaista ovaj vaš predlog u odnosu na naš amandman nezgrapan i stvarno skrećemo pažnju da ministri malo obrate pažnju na naše amandmane. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Da li još neko želi reč? (Ne)

  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Izvolite, koleginice Jovanović.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine ministre, izmena i dopuna Zakona o predškolskom obrazovanju je prilika da razgovaramo o tome kakva je sveukupna situacija u predškolskom obrazovanju u zemlji, sa osvrtom na period kada su ovi iz propalog žutog preduzeća i njihovi sledbenici zapadni plaćenici preuzeli vlast 2000. godine.

  Od 2005. godine pa sve do 2011, verovatno ste upoznati sa tim kao ministar, bio je drastičan pad na svakom nivou predškolskog obrazovanja. Počev od toga da nije bilo obnovljenih ustanova predškolskog obrazovanja, preko nedonošenja strategije, preko neprepoznavanja ciljnih grupa u okviru tog uzrasta dece, naročito od tri do pet godina. Kad to kažem, treba da imamo u vidu, to i narod treba da zna i roditelji, da je najveće ulaganje u obrazovanje upravo početkom u predškolskom obrazovanju. Zašto to kažem? Sama činjenica da deca tog uzrasta od tri do pet godina pokazuju izvanredne talente a to je buduće blago Srbije, to su rasadnici različitih talenata iz naučnih oblasti, a da se to ne prepozna i da država ne ulaže u to, to je veliki problem, jer će u kasnijem pokazivanju sveukupnog razvoja obrazovanja to moći da umanji efekat i do, kažu stručnjaci, 17 puta, jer mi smo na Odboru za prava deteta, kroz te grafikone, to videli.

  Ono što nas srpske radikale interesuje je to, s obzirom na heterogenost i na geografski položaj pojedinih i ruralnih sredina koje nisu razvijene, šta ćete da preduzmete da se preostali ukupan broj dece koja nisu obuhvaćena predškolskim obrazovanjem uključe u to, kao i marginalizovane grupe? Mislim na romsku decu, pre svega, koja nisu u situaciji da ravnopravno, nažalost, još uvek, sa ostalim građanima Srbije pohađaju predškolske ustanove, jer po onoj strategiji koja je urađena, u koju sam imala uvid još te davne 2011. godine, broj dece 2020. koja neće biti obuhvaćena predškolskim obrazovanjem je čak i 75.000. Pošto imamo još samo godinu dana do tog perioda, šta će Vlada Republike Srbije i vaše ministarstvo da uradi da se to poboljša. Opet ponavljam, to je najvažnije u strategiji obrazovanja da sve počinje od predškolskog obrazovanja, kvalitetnog i pre svega tzv. kratkih programa, gde se deca prepoznaju po izvanrednim talentima.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima ministar, gospodin Mladen Šarčević. Izvolite.

  Mladen Šarčević

  Samo da dam vama odgovor i Vjerici, pre toga. U vreme kada je donošen sistemski zakon, kada je pisan, imali smo mnogo važniju stvar da uradimo, novi nacionalni okvir plana i programa, jer nam to nije u nasleđe ostavljeno kako treba. Da bi mogli to da radimo, mi smo u tom trenutku imali stanje na terenu da se evidencija vodi peške i tek počinje elektronski. Znači, da smo sačekali da dođemo do kapaciteta i tom brzinom da obučimo ljude i opremimo, nismo mogli da prognoziramo da će to biti brže nego što jeste. Mi smo zato ostavili da može da se vodi i na stari način ali i na novi. S obzirom da je taj proces ubrzan, prosto smo želeli da sada damo prednost ovo jednom efikasnijem modelu.

  Ovo što ste vi pitali, to je jedan od glavnih ciljeva našeg ministarstva, ulazi u novi ciklus strategije do 2030 godine. Mi trenutno radimo na realizaciji projekta kredita od 50 miliona dolara u koje je uključeno 30 lokalnih samouprava u ovom trenutku. Tu idemo većinom na komponentu jedan – gradnje novih zgrada. Svakako prednost imaju one sredine koje su najmanje obuhvatom primile decu od tri do pet i po, šest godina. Tako da je tu prednost, znači po tim standardima, data i naravno romska deca. Upravo deo komponente tri se odnosi na silnu potrebu da objasnimo u tim sredinama koliko je važan onaj ciklus boravka dece u školi makar četiri sata, jer ta rana pismenost upravo je cilj da, bez obzira ko je moga da ih čuva, imaju taj deo.

  Završen je i prezentovan program tog ranog razvoja, ocenjen jedan od tri najbolja, čak UNICEF je dao najbolje moguće ocene. Ono što je jako važno da je to samo bitan početak, jer nama jako važno da nastavimo taj trend. Negde za mesec dana će biti akt o mreži gotov i mi svakako gledamo da zbog lošeg nataliteta kapacitete zgrada osnovnih škola koristimo za jednosmenski rad ali i za proširivanje potreba za predškolske ustanove. To su apsolutni prioriteti, tako da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poslednjih godinu dana na ovome radi vrlo intenzivno i smatra to jednim od glavnih ciljeva u novoj strategiji. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, pravo na repliku.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Niste baš u ovom odgovoru zadovoljili ono što je zapravo istina.

  Vi kažete iz koga razloga niste, kada ste donosili, predlagali osnovni zakon, videli i ovaj elektronski sistem. Da, ali ste mogli da ga predvidite kao alternativu i da sada ne mora da se menja zakon, kao što ste, sećate se, kada sam vam govorila o elektronskim dnevnicima i tada sam vam rekla da ste ušli u taj posao, a da nije pripremljeno stanje na terenu, vi ste mi rekli da nisam u pravu, pa ste valjda posle saznali stanje na terenu, pa ste sami rekli da će u potpunosti da se uvedu elektronski dnevnici početkom 2020. godine.

  Verujte nam kada mi govorimo. Mi jesmo političari, ali mi smo ljudi koji odlično znamo šta se dešava na teren. Verujte, ministre, često mnogo bolje od ministara. Vama možda malo u ružičastom svetlu pokažu stanje na terenu, a mi smo lično na terenu i odlično znamo u svakoj oblasti kakvo je stanje na terenu i uvek je dobro kada nas ministri poslušaju, kada nas Vlada posluša i kada se naši amandmani prihvate. Nikada nisu zlonamerni. Uvek smo dobronamerni, ne zato što štitimo ministra i Vladu, nego zato što želimo, ako se jedna oblast uređuje zakonski, da to bude što je moguće preciznije.

  Naravno, Nataša će verovatno u svojoj replici reći ovo na šta se odnosila njena rasprava. Postoji ogroman taj problem sa postojanjem predškolskih ustanova u seoskim sredinama. Nema razvoja sela, o čemu priča Vlada i predsednik države, ako ne krenemo od predškolskih ustanova. Dakle, svako selo, malo veće, mora imati predškolsku ustanovu, poštu, školu, crkvu, mesnu kancelariju, bez toga, samo na priči, ambulantu, veterinarsku stanicu…

  (Predsedavajući: Privedite kraju.)

  Završavam, gospodine Arsiću.

  Sve to morate da završavate molbom ministru da na ovo obrati pažnju. Hvala.