Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Predlagač: Vlada

11%
10%
0%
Poslednji put ažurirano: 18.06.2019, 10:59