Jedanaesto vanredno zasedanje , 11.02.2019.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

11.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:45

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 93 narodna poslanika.

  Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 135 narodnih poslanika i da imamo uslova za današnji rad.

  Obaveštavam vas da su nas pismeno u skladu sa Poslovnikom obavestili da današnjoj sednici neće prisustvovati poslanici Đorđe Milićević, Danijela Stojadinović, Danica Bukvić, Milisav Petronijević i Dejan Radenković.

  Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog članom 86. stav 1. Poslovnika, izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akta iz dnevnog reda utvrđenog u zahtevu narodnih poslanika.

  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz Saziv sednice Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodna skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 154 narodna poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava člana 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine, sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.

  Kao što ste mogli da vidite za sednicu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije određen je dnevni red sa 40 tačaka dnevnog reda.

  Predložen je dnevni red o 40 tačaka dnevnog reda i taj predlog dnevnog reda ste dobili.

  Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji je podnela Vlada (broj 60-3522/18 od 19. novembra 2018. godine);

  2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada (broj 610-3523/18 od 19. novembra 2018. godine);

  1/2DJ/VK

  3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vlada (broj 61-3520/18 od 19. novembra 2018. godine);

  4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, koji je podnela Vlada (broj 61-3518/18 od 19. novembra 2018. godine);

  5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, koji je podnela Vlada (broj 65-118/19 od 24. januara 2019. godine);

  6. Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji je podnela Vlada (broj 210-52/19 od 14. januara 2019. godine);

  7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković (broj 011-194/19 od 5. februara 2019. godine);

  8. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, koji je podnela Vlada (broj 011- 224/19 od 8. februara 2019. godine);

  9. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, koji je podnela Vlada (broj 011-223/19 od 8. februara 2019. godine);

  10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, koji je podnela Vlada (broj 011-222/19 od 8. februara 2019. godine);

  11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala, koji je podnela Vlada (broj 011-27/19 od 8. januara 2019. godine);

  12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, koji je podnela Vlada (broj 011- 53/19 od 14. januara 2019. godine);

  13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora), koji je podnela Vlada (broj 011-3541/18 od 19. novembra 2018. godine);

  14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora), koji je podnela Vlada (broj 011-3540/18 od 19. novembra 2018. godine);

  15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, koji je podnela Vlada (broj 011-3539/18 od 19. novembra 2018. godine);

  16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja koji je podnela Vlada (broj 011-3538/18 od 19. novembra 2018. godine);

  17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj koji je podnela Vlada (broj 011-3537/18 od 19. novembra 2018. godine);

  18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora), koji je podnela Vlada (broj 011-3536/18 od 19. novembra 2018. godine);

  19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora), koji je podnela Vlada (broj 011-3535/18 od 19. novembra 2018. godine);

  20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, koji je podnela Vlada (broj 011-26/19 od 8. januara 2019. godine);

  21. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, koji je podnela Vlada (broj 011-23/19 od 8. januara 2019. godine);

  22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, koji je podnela Vlada (broj 27-3463/18 od 13. novembra 2018. godine);

  23. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada (broj 43-3874/18 od 18. decembra 2018. godine);

  24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je podnela Vlada (broj 483-3732/18 od 4. decembra 2018. godine);

  25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke, koji je podnela Vlada (broj 011-101/19 od 22. januara 2019. godine);

  26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju, koji je podnela Vlada (broj 011-100/19 od 22. januara 2019. godine);

  27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, koji je podnela Vlada (broj 011- 46/19 od 11. januara 2019. godine);

  28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koji je podnela Vlada (broj 011- 45/19 od 11. januara 2019. godine);

  29. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada (broj 400-3764/18 od 7. decembra 2018. godine);

  30. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi, koji je podnela Vlada (broj 011-99/19 od 22. januara 2019. godine);

  31. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina, koji je podnela Vlada (broj 011-22/19 od 8. januara 2019. godine);

  32. Predlog odluke o izboru predsednika suda, koji je podneo Visoki savet sudstva (broj 119-3840/18 od 14. decembra 2018. godine);

  33. Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva (broj 119-3957/18 od 27. decembra 2018. godine);

  34. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva (broj 119-3690/18 od 30. novembra 2018. godine);

  35. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu (broj 118-181/19 od 4. februara 2019. godine)

  36. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu (broj 02-3806/18 od 11. decembra 2018. godine);

  37. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu (broj 02-3805/18 od 11. decembra 2018. godine);

  38. Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava (broj 02-3870/18 od 18. decembra 2018. godine);

  39. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava (broj 02-3871/18 od 18. decembra 2018. godine);

  40. Zbirna Lista kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje (broj 02-946/18 od 13. aprila 2018. godine).

  Narodni poslanik Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. člana 157. stav 2. člana 170. i članova 192, 193, 201. i 202. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres tačaka od 1. do 40: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja,Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima,Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina, Predlog odluke o izboru predsednika suda, Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu, Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti i Zbirna Lista kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu.

  Da li poslanik Martinović želi reč? (Ne)

  Zahvaljujem.

  Stavljam na glasanje ovaj predlog.

  (Vojislav Šešelj: Po Poslovniku.)

  Dobićete odmah samo da kažem koliko je da ne prekidam glasanje.

  Zaključujem glasanje: za ovaj predlog je glasalo 132, protiv - dvoje, uzdržanih – nema, nije glasalo 17 poslanika.

  Konstatujem da smo usvojili ovaj predlog.

  Reč ima poslanik Vojislav Šešelj. Izvolite.

  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, usvajanjem ovog predloga, upravo je prekršen član 157. Poslovnika o radu Narodne skupštine.

  Predlagač je u jednoj rečenici svog obrazloženja, jednoj jedinoj rečenici naveo da spajanje rasprave predlaže za navedene predloge akata, imajući u vidu da su međusobno uslovljeni i da su rešenja u njima međusobno povezana.

  To nije tačno i zato bi predlagač morao da objasni kako je povezan Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put bira na sudijsku funkciju sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju?

  Verovatno po tome što nam neki od predloženih sudija nemaju lični obrazovni nivo ni onaj koji odgovara osnovnoj školi iako mašu fakultetskim diplomama i upisanim šesticama u beskrajnom nizu.

  Kakva je veza između te dve tačke dnevnog reda, između ta dva predložena akta?

  Onda, zbirna lista kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu sa Predlogom odluke sa prestankom funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu?

  Onda, Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera NBS sa Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje-Vrbnica-Bijelo Polje?

  Dakle, ogroman broj nebuloza, a član 157. kaže – Narodna skupština može da odluči i da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja o njima međusobno povezana.

  Vi znači nećete da reagujete na ovako očigledno kršenje Poslovnika?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.

  Ne mogu da reagujem zato što je volja većine poslanika da prihvate predlog jednog od poslanika, to je definisano takođe Poslovnikom po kome radimo.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Znači, većina poslanika ima pravo da prekrši Poslovnik?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poslovnik je dosta manjkav, pa možemo da razgovaramo o tome…
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Pa možemo da ga kršimo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ne možemo da ga kršimo.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Da ga kršimo što je manjkav ili treba novi da donosimo?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ne možemo da ga kršimo, ali, u skladu sa ovim Poslovnikom po kome radimo, usvojili smo ispravnu odluku.
  (Vojislav Šešelj: Zanima me samo jedna stvar – da li je Lazanski glasao da se usvoje sve ove tačke dnevnog reda?)
  Daću vam reč posle.
  Prelazimo na rad po dnevnom redu.
  Obaveštenje o pozvanima na sednicu ne treba da vam čitam, tu su nadležni ministri i njihovi saradnici, kao i predlagači ostalih tačaka dnevnog reda.
  Za sada je sa nama ovde ministar Mladen Šarčević. Verujem da će taman njegovo uvodno izlaganje trajati toliko dok ne dođu ostale kolege.
  Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.
  (Vojislav Šešelj: Evo, ja se odmah prijavljujem.)
  Mora pismeno.
  Ovlašćeni mogu da se jave i ovako.
  Dakle, saglasno članu 157. stav 2. i članu 170, 192, 193, 201. i 202. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama iz dnevnog reda od 1 do 40.
  Da li predlagač ili predstavnik predlagača želi reč? (Da)
  Izvolite, ministre.

  Mladen Šarčević

  Poštovani narodni poslanici, poštovani predsedavajući, ja ću pokušati da budem koncizan i da kažem da skoro prve tri tačke čine jednu celinu, odnosno, pre nepune dve godine smo radili sistemski zakon o obrazovanju i vaspitanju, sa njegovim činiocima, a to su zakoni o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

  Kako život ide brže nego zakoni, mi smo shvatili da neke stvari moramo dopuniti. Pre svega, oni se odnose na informatički sistem i uvođenje jedinstvenog informacionog sistema u prosveti, kao jedinstvenog obrazovnog broja, pa je ovo bila prilika da se još neke stvari dorade. Tako da je prva tačka Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i on ima najmanje izmena. Izmene se odnose isključivo na elektronsko vođenje administracije u predškolskim ustanovama, jer smo u starom zakonu ostavili da se ona može voditi i pisano i elektronski. Kako smo uradili puno posla u ove zadnje dve godine na tom planu, stvorila se potreba da je taj elektronski model sada vrlo konkretniji i pouzdaniji.

  Kada je u pitanju osnovno obrazovanje i vaspitanje, takođe su usaglašavanja ovog posebnog zakona sa sistemskim zakonom ZOS-ovim i odnose se takođe na elektronsko vođenje dokumentacije.

  Takođe, ovde ima jedan, pa ne bih rekao problem, ali situacija u svakodnevnom školskom životu, a odnosi se na izborni predmet – drugi strani jezik, jer navika je bila da se izborni predmeti gomilaju i da dođe do narušavanja strukture nedeljne norme učenika. Vi znate da se pedagoška norma utvrđuje prema uzrastu učenika i da tu postoje vrlo jasna ograničenja koliko dete, kog uzrasta, može imati redovnih časova, normi, od uzrasta prvog do četvrtog, pa od petog do osmog, itd.

  Izborni program – drugi strani jezik se odomaćio još krajem, sredinom 80-ih godina i taj status ima i dan-danas. Kada smo u prošlom zakonu pokušali da predložimo profesorima da se taj predmet ne ocenjuje na klasičan način, i izborni predmet, nego da se deca uče po nivoima znanja, tako da sertifikati koje mogu dobiti imaju veću vrednost nego neka trojka ili četvorka, u praksi je došlo do jedne druge potrebe i molbe da se i to izjednači sa brojčanom ocenom koja bi ušla u prosek. To je malo pedagoški poražavajuće, jer ako je jedino ocena način da se na taj način može regulisati status i učenika i disciplina na času, znači, ostalo je da je to možda rano doneta odluka. Tako da, izborni program – drugi strani jezik se vraća na jednu staru formu, a to je kao predmet koji se ocenjuje i čija ocena ulazi u prosek i zaključne ocene. To je neki osnov priče.

  Kada govorimo o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, tu su doneti još i rokovi o čuvanju podataka o evidenciji, propisni rokovi za podzakonska akta i važenje podzakonskih akata.

  Kada govorimo o još nekim delovima, elementima, izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi, precizirano je da se propisuje opšti uspeh učenika, zaključno sa izbornim programima, takođe, vladanje, razredni i popravni ispiti, koji sad pomeraju evidenciju.

  Takođe, ova nova rešenja ne proizvode nikakve nove troškove.

  Najviše bih se usredsredio na sistemski zakon iz koga proizilaze ovi posebni zakoni. Usaglašavanja su najviše zbog novina, a to je uvođenje jednog normalnog digitalnog sistema obrazovanja i vaspitanja kroz Zavod za vrednovanje kvaliteta. Taj zavod dobija jedan novi centar, koji se zove Centar za obrazovnu tehnologiju. On je nužda, jer imamo sada merenje efekata obrazovne politike u oblasti digitalizacije u obrazovanju, kako na ulazu u obrazovni sistem, tako i na izlazu iz sistema.

  Nova rešenja su takođe vezana i za nastavnike koji rade u školama sa decom sa posebnim potrebama. Stari defektološki fakultet nije više imao sve predmete koji se odnose na metodiku nastave, te su ti nastavnici morali naknadno da se obučavaju, da bi njihove kompetencije za rad bile adekvatne. Taj fakultet se sada zove Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju za rad u nastavi u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, tako da se sada javlja predmet metodika nastave za ovu struku.

  Jedinstveni informacioni sistem u prosveti ima za cilj da se zaista dođe do ukupnog registra svih ustanova, registra zaposlenih i registra svih polaznika u obrazovnom sistemu Srbije. To je uvođenje tzv. jedinstvenog obrazovnog broja, koji je u dogovoru sa zaštitnicima formulisan na koji način treba da bude uveden. To dovodi do efikasnijeg celokupnog sistema obrazovanja i vaspitanja.

  Ministarstvo se potrudilo da realizuje dovoljno opreme i obuke da bi to moglo da se sprovede.

  Odredbe koje su vezane za drugi jezik sam tumačio. Postoje neke nelogičnosti kada je u pitanju izbor direktora ustanova predškolskih, jer se dešavalo da neko ko je stručni saradnik ima pravo da bude direktor, je bio onemogućen, jer mu se ukupan staž rada stručnog saradnika nije uvažavao u potpunosti, kao što se uvažavao nekome ko je stekao u ustanovi u kojoj radi, što je nelogično, jer je čovek mogao da stekne u obližnjoj ustanovi.

  Uvodimo termin, kao što znate, u sistemu obrazovanja su uvedeni termini od posebnog nacionalnog interesa kada su u pitanju instituti. Instituti koji su dobili taj status su bili, svakako, Institut za fiziku, za medicinska istraživanja i za ratarstvo i povrtarstvo.

  Na prethodnim izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Beogradski univerzitet je na 210 godina stekao status univerziteta od nacionalnog značaja.

  Kada su u pitanju ustanove u prosvetnom sistemu, taj status, ovoga puta dajemo predlog i tu novinu uvodimo, a to je Matematička gimnazija u Beogradu. Mislim da je samo dovoljno reći da je do sada odškolovala preko sedam hiljada učenika, da je dala preko 500 doktora nauka, da je osvojeno preko 500 medalja na raznoraznim međunarodnim takmičenjima. To su ustanove koje naše obrazovanje predstavljaju najbolje na nekom međunarodnom okviru. Uz to da su ti đaci prvaci i u glumi i u recitovanju, književnosti, astronomiji, fizici i mnogim drugim predmetima.

  Druga gimnazija je Gimnazija „Zmaj Jova Jovanović“, koja postoji od 1703. godine i koja je odškolovala jako mnogo akademika. Mislim da je 77 akademika odškolovala, da u kontinuitetu ona traje evo već nekoliko vekova, u četvrti vek ulazi, a da se nastava u toj školi izvodi bilingvalno i na ruskom i na engleskom, na nemačkom i francuskom jeziku. Pomenuta gimnazija je dobitnik međunarodnih ordenja, kao i domaćih ordenja, od „Svetog Save“ do „Francuske legije časti“. Tako da, te dve ustanove ne zaslužuju sada nikakve nove finansijske, što se kaže, neke nagrade, ali u nekom novom momentu, kada se bude usvojio Zakon o platama u javnom sektoru, profesori tih škola mogu mnogo brže napredovati u zvanjima i steći, što se kaže, mnogo veća pedagoška zvanja, samim tim i imati veće plate. U nekom daljem modelu finansiranja, ovo otvara mogućnost da se ne samo ove ustanove, nego one koje ispune ovako visoke međunarodne kriterijume, takođe nađu u ovakvom društvu.

  Rešeno je jedno pitanje tehničke prirode, jako važno, zaposlenima u obrazovanju, a to je način obračunavanja otpremnine. Zatim, takođe, oko praćenja digitalnih komponenti u okviru samovrednovanja.

  Takođe smo omogućili da se u inostranstvu, pošto imamo mnogo dopunskih škola, mnogo Srba živi u dijaspori, mogu pojaviti predavači, naši ljudi, koji tamo žive, a stekli su određene kompetencije u sklopu svog obrazovanja. Znači, po starom modelu je mogao samo neko ko je iz Srbije, ovde radio, da ode, recimo, u Nemačku i Švajcarsku da bi tamo nastavio da radi. Mnogo jeftinija opcija je da naši građani, koji tamo žive, mogu da to isto rade, a sa druge strane je takvih slučajeva podosta. U tom svojstvu mi dajemo mogućnost da se diplomatsko-konzularna predstavništva uključe u ove procedure kako bi što veći broj učenika bio obuhvaćen.

  Kao što vam je poznato, mi smo nedavno usvojili novi Pravilnik, novi nastavni plan i program i cilj je da se deca u dijaspori, što je moguće više, obuhvate učenjem nacionalne kulture, istorije, geografije, srpskog jezika i književnosti.

  Najviše posla odnosi se na JISP, takođe i Centar za ovu obrazovnu politiku.

  Sledeći zakon su u stvari izmene i dopune Zakona o učeničkom i studenskom standardu. Treba samo reći da je on postigao na jedan zadovoljavajući nivo, u smislu ishrane i smeštaja učenika i studenata, i da se ta mreža ustanova stalno širi. Trenutno u Srbiji ima 63 ustanove koje spadaju u ovaj učeničkog i studenskog standarda.

  Ovde smo uveli više novina i pravo na kreditiranje imaju svi studenti osnovnih studija. Za studente drugog nivoa studija, master studija i specijalističkih studija, takođe, pojačava se fond za dodeljivanje stipendija, jer oni koji su ostvarili bolji prosek na ovaj način postaju mnogo privilegovaniji, imaju pravo da ostvare tokom daljeg školovanja stipendiju, a ovi koji su imali kredite, a koji imaju prosek 8,5, naravno, oni to ne vraćaju.

  Takođe, uslovi, koji su i kriterijumi određeni, predviđaju da se sada i deficitarna zanimanja pojave kao nešto što bi bilo valjano stipendirati i u te svrhe postoji jedna lista koja se godišnje može ustanoviti prema potrebama privrede, koja može da donese jednu novu kategoriju kreditiranja i stipendiranja učenika.

  Razdvojena je uloga učenika u okviru učeničkog standarda u odnosu na studenta, jer dosadašnji načini njihovog ponašanja u domu nisu na isti način tretirani. Dok je učenik maloletan, ima roditelja, staratelja, ima pedagoško veće koje brine o njemu i njegovom ponašanju, dotle je student punoletan građanin koji sam odgovara za svoje postupke. Tu su uvedene dodatne kategorije i pojačana je uloga pedagoškog veća.

  U ovim izmenama i dopunama Zakona je dosta dobro obrađena kategorija tzv. studenskih odmarališta, jer to su do sada, sećate se Zlatibora, Avale i ovih objekata, radi se i Palić, bili objekti za tzv. oporavak. Mislimo da je to malo neprimereno da studenti mogu da se odmore, ali i da se bave drugim aktivnostima. Ovo postaju centri gde može da se razvija sport i preduzetništvo, informatička i svi drugi vidovi pismenosti, tako da oni imaju neku vrstu aktivnog odmora.

  Usaglašen je Zakon o sistemu obrazovanja i vaspitanja zajedno sa Zakonom o učeničkom i studenskom standardu. Otprilike, ovaj Zakon je morao da se usaglasi sa Zakonom o dualnom, Zakonom o srednjem, Zakonom o visokom obrazovanju, jer su oni u međuvremenu doneti, tako da je i studenski i učenički standard morao sve svoje odredbe da usaglasi. U pitanju je vođenje disciplinskog postupka u odsustvu roditelja, kada to nalaže hitan postupak, kada učenika u domu zastupa školski, odnosno domski psiholog, pedagog. Postoje razlozi za uzimanje licence vaspitaču. Oni su usaglašeni sa postupnošću, kao i u nastavi osnovnih i srednjih škola, tako da je i uloga prosvetne inspekcije, kada su u pitanju učenički domovi, studenski domovi, sada uvedena u sistemski okvir. Ovoliko za prve četiri tačke.