Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Sažetak

Zakon o predškolskom vaspitanju je inicijalno donet 2010. godine, nakon čega su usledile izmene 2017. godine, sada svedočimo trećoj izmeni i dopuni ovog zakona. Iako je Zakon iz 2017. unapredio zakonska rešenja u pogledu unapređenja vaspitanja i obrazovanja, pojedine odredbe i dalje nisu bile dovoljno precizirane. Izmene i dopune koje su unete u ovaj zakon su malobrojne i odnose se na usaglašavanje sa odredbama zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Prva izmena koja je uneta u ovaj Zakon tiče se terminološkog usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koja se odnosi na uvođenje evidencije i javne isprave, koje se pored štampanog oblika mogu javiti i u elektronskom formatu.

Dalje, Zakonom su uvedeni rokovi za čuvanje podataka u evidenciji.

Takođe, kako bi došlo do usklađivanja sa gorepomenutim zakonom, uneti su i rokovi koji se odnose na donošenje podzakonskih akata radi daljeg usklađivanja sa ovim Zakonom. Predviđa se da se u roku od dve godine sprovede donošenje akata.

Kao što se vidi iz napisanog, izmene i dopune ovog Zakona najpre su terminološke pa zatim tehničke. Zakon kojim se uređuje i obezbeđuje briga o deci preciziran je i unapređen u odnosu na prethodne.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 49
Protiv: 59
49%
59%
0%
Poslednji put ažurirano: 27.10.2020, 20:28