Jedanaesto vanredno zasedanje , 13.02.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

2. dan rada

13.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 15:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Hvala.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala.

  Ovim amandmanom smo hteli da skrenemo pažnju upravo na ono o čemu smo pričali u nekih prethodnih sat vremena i u raspravi u kojoj ste, ministre, učestvovali sa narodnim poslanikom Miloradom Mirčićem o tim prestižnim školama, zapravo o tome hoćemo da govorimo, i o tome šta sputava ostale škole da to budu.

  Dakle, ne moraju u jednoj školi, nemoguće je, sve biti baš mnogo talentovani učenici, svi da budu odlikaši, svi da budu spremni za neka takmičenja itd, ali problem je što u skoro svakoj školi, možda ne treba skoro, nego u svakoj školi ima upravo takvih učenika i takvi učenici i nastavnici koji se bave takvim učenicima, pripremaju ih za takmičenja, osvajaju odlične rezultate, oni nemaju nikakvu stimulaciju. Naprotiv, često su šikanirani. Ostali nastavnici su ljubomorni na nastavnika koji ima jednog ili dva učenika koji je odličan, koji je talentovan, koji postigne rezultat na takmičenjima, čak i na međunarodnom nivou ili na svim nivoima do republičkog, a učenici koji su takvi najčešće se gledaju ispod oka, ne samo od strane druge dece.

  Kada budemo govorili o narednom zakonu, moramo i o tome, ili je to već u ovome, da vam skrenemo pažnju na ono što smo vam govorili kada smo govorili o ovom Predlogu zakona 2018. godine. Uvođenje roditelja, maltene, u upravu škola je jako loše zato što takvi roditelji ne mogu da podnesu da postoji u školi neko dete koje je odlično, koje postiže rezultatima na takmičenjima itd.

  Takav roditelj, zato što, nekad ja to onako karikirala, ali u suštini je tako, koji ima para da kaže – ja ću okrečiti školu, se ponaša kao gazda škole, takav roditelj šikanira nastavnika, takav roditelj poziva i dobija na teren vaše inspektore, ministre, koji dolaze u inspekciju sa predubeđenjem o određenom nastavniku i o njegovom radu. Dakle, nema tu realnosti, verujte mi, trunke.

  Pomenuli ste vi malopre da ste mogli smeniti sto direktora odjedanput. Ne morate vi njih smenjivati tako amblok i ne treba, ali direktori su stalno pod tenzijom, direktori ne žele da se zamere vama, ne žele da se zamere ministarstvu, upravo zbog onog što smo mi rekli da je loše u zakonu da vi birate direktora i kada smo rekli da je nemoguće da vi ne možete znati sve direktore u svim školama.

  Vi ste nedavno napisali jedan raspis, odnosno iz ministarstva je otišao raspis u svim školama da mogu da biraju udžbenike od određenih izdavača, preporučen je, mislim, neki izdavač mislim, nego izdavač koji štampa knjige u Srbiji i dobro je to je posledica naše kritike da ste dozvolili da se naši udžbenici štampaju u Hrvatskoj, da ih tamo štampa neki koji je bio finansijer Franje Tuđmana i sada njegove stranke itd. Ali, šta ste vi u tome uradili? Vi ste rekli – možete vi da birate od kog izdavača ćete kupovati knjige, ali ako se roditelji budu bunili, onda je to vaša odgovornost i onda direktor da bi bio siguran da ga ministar Šarčević neće dirati, onda kaže nastavnicima – pa, znate ne možemo mi, da li vidite šta ovde piše - pa, piše da možemo da biramo - da, ali ako se pobune roditelji onda će to biti moja odgovornost, bolje da ostane ovako kako jeste, i verujte ovo nije priča - pričam ti priču, ovo je živa istina.

  Morate nešto da uradite u tom smislu da direktori moraju biti malo opušteniji u odnosu na to da im preti eventualna smena od strane Ministarstva, a s druge strane, moraju biti mnogo odgovorniji. Znate, oni u tom grču i strahu, oni gledaju samo sebe. Ne zanimaju ih ni nastavnici, ne zanimaju ih ni učenici, ne zanimaju ih ni problemi, zato se svašta dešava u školama od droge, vršnjačkog nasilja i šta sve ne. Direktori zatvoreni u svoj kabinet i samo - nemoj mene molim te, ne znam ja, doći će inspekcija, pisaće nam iz ministarstva, ne može na taj način. Ovo nije sad primedba toliko direktno vama koliko tom nekom odnosu. Znate, najavi se inspektor da će doći tad i tad, a nastavnik kaže – molim vas, da li može neki drugi dan, taj dan mi je slava, a inspektor kaže - može kaže ja sam te planirala za tada i dođe i u odsustvu nastavnika snimi kako taj nastavnik drži čas. Da li je to moguće? Zapravo, to jeste moguće jer se to dešava, ali zašto je to moguće, to je pravo pitanje?

  Puno toga vi morate da uradite. Bolje bi bilo da vi dođete da razgovarate sa nastavnicima nego što im šaljete one „ćao drugare“.

  Trebalo je da budete na ovom zimskom seminaru u Beogradu i kada su najavili da nećete doći nastavnici su aplaudirali, bilo im je drago što nećete doći, a to je mnogo loše da vas tako doživljavaju, i verujte ministre Šarčeviću, male plate jesu veliki problem prosvetnim radnicima, ali mnogo više ih bole, one ozbiljne prosvetne radnike, mnogo više boli, mnogo im smeta to što ne mogu da budu nastavnici, što ne mogu da budu prosvetni radnici onako kako su naučili, onako kako po njihovom mišljenju treba da budu, nego su stalno u nekim stegama, u nekom strahu od nekog inspektora, od nekog direktora, od nekog iz ministarstva. To jednostavno nije dobro i to se odražava, ono što je suština cele naše današnje rasprave, to se odražava na učenike, to se odražava na neke buduće studente, na neke buduće stručnjake, na neke buduće državnike, na neke buduće funkcionere, radnike, automehaničare, lekare, šta god. Ako im nije dobra osnova, ako je nemaju u osnovnoj školi teško da će je nadoknaditi, pričali smo i o Šuvaru, pričali smo i o ovome što vi pokušavate kroz dualno obrazovanje da nametnete itd. Sve će to dovesti do toga da ćemo svaki dan imati sve više onoga što imamo danas, a to su nefunkcionalno nepismeni i formalno obrazovani ljudi. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Zoran Despotović.
  Da li neko želi reč?
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Despotović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

  Kada stupi na snagu ovaj zakon niko od učenika to neće ni primetiti, jer suština onoga što se na njih odnosi već je sadržano u zakonima o osnovnoj i srednjoj školi, kao i odgovarajućim pravilnicima o ocenjivanju, vladanju, završnom ispitu, maturskom ispitu, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji itd.

  Mi smo nedavno u ovoj Skupštini doneli Zakon o dualnom obrazovanju koji je apsolutno neprimenjiv na naše uslove. Mi iz SRS smo tada govorili i kritikovali da to ne može zaživeti kod nas, ali vi se uporno oglušujete o naše sugestije i inicijative.

  Kakvi kadrovi su danas potrebni na našem tržištu? Tržište danas traži nešto malo varioca i sličnih metalskih zanimanja, ali oni ne ostaju nažalost kod nas, već odlaze u zemlje zapadne Evrope, recimo u okruženje, u Sloveniju, a isti je slučaj i sa vozačima. Traže se i konobari, ali naravno i oni su za tržište crnogorskog primorja.

  Ekonomski uspešne zemlje nisu prihvatile model obrazovanja kakav se nameće danas nama, kao što je recimo primer Finske ili azijskih zemalja, kakva je Kina. Obrazovanje nije ništa što kratkoročno daje rezultat, već je to strateška stvar. Za obrazovanje se izdvaja oko 3,5% BDP, dok je evropski standard 6%. Država treba da napravi ozbiljnu strategiju obrazovanja, a ne ovako od danas do sutra. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

  Da li neko želi reč?

  Izvolite, koleginice Jovanović.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine ministre, prvi Zakon o osnovama sistema obrazovanja u Srbiji kada je donet pod dosovskom vlašću 2009. godine otvorio je neka pitanja kao što su decentralizacija u sistemu školstva, autonomija obrazovanih ustanova itd. i onda se u praksi pokazalo da to nije bilo dobro i da svi ti eksperimenti i svi uslovi koji dolaze iz EU urušavaju naš obrazovni školski sistem i da mi treba da se vratimo tradicionalnim vrednostima.

  Imamo primer Rusije. Sistem obrazovanja, možda će to znati profesor Atlagić ili neki prisutni u sali sa akademskim zvanjem i obrazovanjem, je postavljen u 18. veku i onda sada imate situaciju, da ne govorim o ovim starim civilizacijama kao što su Kina i druge zemlje gde se to ne menja od prilike do prilike, i sada nam kažu – doći će te i te fabrike u Srbiju, dobiće subvencije za radna mesta 10 ili 11 hiljada evra, i sada nam trebaju samo prodavci za „Lidl“ i mi ćemo ljude da obučavamo, koliko ono, Vjerice, dve godine za sve poslove koji se tamo rade. Ne, to je pogrešno postavljena stvar. Mi moramo da imamo takve osnove sisteme obrazovanja da pre svega društvo ima kolektivnu ulogu u obrazovanju čoveka. Šta to sada znači? Čovek koji apsolutno nije osposobljen ni za kakav rad, završio je neku osnovnu školu, treba da se rukovodi time šta je potrebno u ovom trenutku, pa neće on valjda tako da vaspitava i svoje dete, već da se on opredeli za nešto što je trajna vrednost i treba da bude u Srbiji.

  Juče su, uz nas srpske radikale, slavu Sv. Tri Jerarha proslavile i zanatlije, jer je esnafska slava. Pogledajte malo gospodine ministre koliko je mogućnosti, a to treba da bude osnov našeg obrazovanja, evo, tu je prisutan i ministar kulture i saradnici, starih zanata u Srbiji koji mogu da se reafirmišu i koji mogu da imaju svoju ulogu na tržištu rada u Srbiji. Je li tako? Mi imamo čitave krajeve Srbije gde to može na moderniji način da se radi, ali ljudi mogu da žive od tog rada i od tog posla. Naročito zbog toga što u ekspanziji i u razvoju turizma takvi proizvodi sve više pažnju zavređuju. Zašto bi u nekim drugim zemljama proizvodili suvenire gde će da piše Srbija, Beograd, Kragujevac i drugi gradovi, Tara, Stara Planina, a da se to ne radi u Srbiji? To je samo jedan primer. Da ne govorim o situaciji u kojoj sami predmeti u pojedinim školama nisu adekvatni budućem radu tih učenika kada završe i te stručne škole. Dakle, sve su to problemi sa kojima ovo društvo treba da se suoči.

  Dakle, poslednji je trenutak da radimo više bilo kakve eksperimente, već da se usredsredimo na budućnost, a budućnost mora da se definiše kroz program sveukupnog privrednog razvoja. Znate šta, ni poljoprivreda, a najveći broj stanovnika u Srbiji je opismenjeno na selu, jer to je najveći broj ljudi koji živi u seoskim sredinama, nije više ista, pa mi smo te ljude, dakle, sa završetkom osnovne škole ili neke srednje škole, pominjao je kolega Mirčić i ono nesrećno vreme Šuvarice i onog usmerenog obrazovanja gde su ljudi izlazili iz škole sa nepotpunim nekim zanimanjem ili nekim zanimanjem koje nisu mogli da primene u praksi.

  Dakle, da uradimo ponovo jednu ozbiljnu analizu, odnosno to vi treba da uradite kao Vlada i da se usredsredimo na budućnost i na to šta ćemo da pružimo deci na selu, šta u nerazvijenim područjima i šta sa onima koji su završili te neke škole, a šta sa onima koji su u vakumu, koji su bili odlične zanatlije u fabrikama koje su dosovci uništili, pozatvarali fabrike, evo u Kraljevu 14 fabrika, u Kragujevcu preko 10. Ti ljudi nisu za penziju, bili su na plaćenom, nekom periodu na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, jesu kvalifikovani a sada ne mogu da rade. Da ne bi njihova deca doživela tu istu sudbinu, sistem obrazovanja u Srbiji mora pravilno da se postavi.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marko Atlagić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani potpredsedniče Narodna skupštine, gospodo ministri sa saradnicima, ja ću da se naslonim na diskusije prethodnika i kada sam govorio o pedagogizaciji društva, dozvolite da kažem da bi mi prilikom promene nastavnih planova i programa, odnosno čak i cilja vaspitanja i obrazovanja trebali voditi računa o dva elementa. Prvi je pedagogizacija, kako sam rekao, odnosno pedagogiju mira uvesti kao princip i drugo patriotizam. Ja ću objasniti šta to znači.

  Poštovani narodni poslanici trebalo bi napisati veliku knjigu o tome šta su pedagozi proteklih civilizacija i brojni istraživači konstatovali i zaključili o značenju znanja, obrazovanja i kulture za razvoj društva, za razvoj čoveka, pa bismo došli do zaključka da je nužna pedagogizacija društva za koju se zalaže i naše Ministarstvo poslednjih godina, odnosno pedagogiju mira posebno na ovim našim prostorima Balkana, pošto su bili ratovi i posledice ratova se osećaju na svakom koraku.

  Pedagogija mira nije nova naučna disciplina, već ideja i akcija da se intenzivira vaspitna funkcija pedagoških faktora, odnosno činilaca, a pre svega pedagoških radnika i pedagoških institucija u pravcu reafirmacije cilja i zadatka vaspitanja. Ja ću na tome stalno da insistiram, dakle, cilja zadatka i vaspitanja koji će eksplicitno doprineti formiranju mlade generacije kojima je sloboda dugog imperativ i uslov za vlastitu sreću. To je nama potrebno gospodo narodni poslanici na Balkanu, a i da ne kažem u čitavom svetu.

  Istorija školstva i pedagoških ideja u nas, a i u svetu, bogata je nastojanjima i ostvarenjima na planu vaspitanja borbe za mir, nacionalnu i svaku drugu toleranciju. Na tim dostignućima i savremenim izlivima agresije i bezumlja na našim prostorima treba da tražimo, a i to tražimo mi gospodi, naše ministarstvo, a posebno predsednik republike, tražimo da iziđemo iz ovog tunela, pod navodnicima pomračenja uma, frustriranih spasilaca demokratije itd.

  Pedagogija mira se temelji na uslovima naših pedagoških mislilaca. Neću zbog vremena da spominjem, samo dozvolite da kažem da veliki i nenadmašeni reformator i učitelj čovečanstva Jan Amos Komenski, prosvetni radnici znaju ko je Jan Amos Komenski, pisao je, citiram: „Rat treba odbaciti kao nešto zversko, jer ljudima pristaje samo ono što je ljudsko“. Decu našu trebamo na Balkanu vaspitavati za mir, za saradnju i uzajamnu pomoć od prvog krika dečijeg, do puberteta. Tako vođen učenik će biti mirotvorac i biće miroljubac.

  Francuski učitelji su 1924. godine istakli, citiram: „Ako hoćete trajni i siguran mir, među narodima treba ostvarivati razoružanje mržnje koja razdvaja pojedine narode i među njima unosi zlu krv kao bakcil svih sukoba i ratova“.

  Apelujem da mi kao vaspitni princip prihvatimo i u saradnji sa drugim zemljama Evrope, a posebno ovde u okruženju, forsiramo pedagogiju mira za koju se naš predsednik Aleksandar Vučić nesebično bori. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Sreto Perić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Član 5. govori o tome da ministar prosvete ima mogućnost da određenoj ustanovi dodeli status resursnog centra.

  Mi tu imamo samo jedan principijelan razlog da to bude ministarstvo umesto ministra, inače ovu mogućnost ne osporavamo uopšte. Tu se radi o podršci osobama ometenim u razvoju i osobama koje imaju invaliditet, pa da se njima, njihovim porodicama i naravno prosvetnim radnicima koji izvode nastavu sa njima, omogući i da se olakša ta situacija.

  Mi smo predložili da se pored ovih asistivnih tehnologija još dodaju i pomagala. U Vladi kažu da je to u nadležnosti nekih drugih i da nije u nadležnosti Ministarstva prosvete, nije to toliko sada ni bitno, ali gospodine ministre, mnogo više pažnje bi trebalo posvetiti onim sredinama u kojima nastavu izvode nestručne osobe. To su uglavnom manje lokalne samouprave i odnose se na nekoliko predmeta, kao što su matematika, hemija, fizika i slično, pa se onda dešava da upravo oni koji su obrazovali po ubrzanom sistemu ili ubrzanom procesu, a to znači oni koji su kupili diplome da izvode tu nastavu i postavlja se pitanje kvaliteta učenika koji će da završe tu školu pred takvim nastavnicima ili profesorima.

  Ne znam koliko ste stigli od velike zauzetosti, ovo zaista govorim iskreno i ozbiljno, jer sećam se kada je u ovo ministarstvo došao Žarko Obradović za ministra, onda je od 94% do 96% sredstava koje je ministarstvo dobijalo, bilo izdvojeno za plate zaposlenih u ministarstvu. U takvoj situaciji je objektivno bilo veoma teško unaprediti nastavu i unaprediti sistem obrazovanja. Pretpostavljam da je sada situacija u sistemu obrazovanju, odnosno u ministarstvu povoljnija, ali koliko ste vi stigli neke diplome da proverite. Kolege iz SNS govore o diplomama, odnosno o stručnim radovima nekih profesora koji sada šetaju, ja to ne osporavam, tu su oni u pravu, ali je trebalo već jednom konačno proveriti diplomu bivšeg predsednika države i da vi pred narodne poslanike ovde izađete i kažete – da, to više nije sporno ili je sporno, jer je to loša poruka građanima Srbije i deci.

  Treba uvek imati u vidu da će u svakom društvu, pa i u našem, koliko god se neko trudio da ga učini kvalitetnijim i boljim, postojati osobe koje će do cilja hteti ići prečicom. I ako stigne poruka od najodgovornije osobe, predsednika države, u određenom momentu, da je on sprema da kupi diplomu ili da je dobije na poklon, onda je to veoma loša poruka i za one koji treba redovno da se školuju i obrazuju u našem sistemu.