Jedanaesto vanredno zasedanje , 13.02.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

2. dan rada

13.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 15:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Potrošili ste vreme grupe, zahvaljujem.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Sreto Perić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Je li moguće?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Moguće je, aktivni ste.
  Reč ima ministar Šarčević, da odgovori.

  Mladen Šarčević

  Ja ću se usredsrediti na ovu temu inicijalno obrazovanje nastavnika koji rade u sistemu obrazovanja Srbije.

  Kada je u pitanju bila čija diploma, vi znate da provera ide od podnosioca zahteva i utvrđivanja verodostojnosti. Tako da, naše inspekcije nikada od toga nisu bežale, kod nas nema takvih zahteva. Kada je u pitanju inicijalno obrazovanje nastavnika, ja sam pre godinu dana pokrenuo to pitanje i saznali smo istinu, a to je isto stara priča već više od 20 godina, da matematičari, fizičari, profesori engleskog, nemačkog jezika lakše dobijaju posao u privredi i nisu motivisani da rade u obrazovanju. Naravno da su to alternativni kadrovi, kako zakon nalaže, da se šest meseci može neko javiti ko delimično ispunjava uslove.

  Najgore nam je stanje sa matematikom, čak nije ni blizina Beograda toliko bitna, ja to srećem i u Kovačici, što je vazdušnom linijom 30, 40 km. Ali, smo preduzeli jako bitne mere, a to je da sa fakultetima koji školuju nastavni kadar, porazgovaramo sad o novom procesu akreditacija 2019. godine, da se ide na formiranje dvogrupa za one struke koje su jako bitne za prosvetu, što je usitnjen fond časova to dozvoljava, to su bila rešenja od ranije.

  Tako da smo preduzeli bitne mere da se tom temom pozabavimo. Nedavno nam je prišao i UNICEF kao partner da ovu temu zaista pokrenemo. Mislim da će se stvari bitno menjati i uvođenjem platnih razreda, jer neko ko je deficitaran, taj može, i informatika nam je takođe tu na ivici, što kaže, potreba, jer dugo o ovome nije ni odgovarano. Znači, mi smo sami otvorili ovu temu, saznali kako stvari stoje. Nedavno smo otvorili katedru na Niškom univerzitetu, na Filozofskom fakultetu za germanistiku, tako da je jug Srbije na neki način sada dobio priliku da se o tome radi.

  Sami nastavni planovi i programi na matematičkim fakultetima u Novom Sadu i Beogradu su toliko slični kada IT u pitanju da sa vrlo malo razlike oni mogu da pređu da rade u kompanijama. Jednostavno, fale nam novi planovi i programi i niz mera koje smo sada ustanovili. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Aleksandar Martinović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Pošto kolege iz SRS stalno imaju tu potrebu da nam spočitavaju diplomu Tomislava Nikolića, ja do sada nisam hteo tim pitanjem mnogo da se bavim.
  Ali, pošto vidim da je to sada jedna od omiljenih tema na današnjoj sednici, prosto zbog javnosti ja imam u rukama fotokopiju diplome Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika Republike Srbije. Iz te diplome se vidi da je on završio Fakultet za menadžment u Novom Sadu, u okviru Privredne akademije Novi Sad. U diplomi piše ovako – Nikolić (Radomir) Tomislav, rođen 15. februara 1952. godine, u Kragujevcu, Srbija, upisao se školske 2003/2004. godine, a dana 19. januara 2007. godine završio je studije na Fakultetu za menadžment, na smeru – operativni menadžment sa opštim uspehom 8,37 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu, te je stekao stručni naziv – diplomirani menadžer.
  Pošto nas stalno pitate šta je sa diplomom Tomislava Nikolića, evo sad ja mogu da pitam vas, imali ste vremena pošto je čovek završio fakultet 19. januara 2007. godine, a što ga niste pitali kako je završio taj fakultet, kako je polagao ispite, ko ga je ispitivao, iz kojih udžbenika je učio, nego je to pitanje postalo sporno onog momenta kada je Tomislav Nikolić napustio SRS. Zašto ste ga kandidovali za predsednika Republike ako mu je diploma falsifikovana? To je pitanje na koje vi sami sebi treba da date odgovor, odnosno sami sebe da zapitate.
  Što se mene tiče, svaka diploma u Srbiji je validna dok se ne ospori i dok se ne dokaže njena neautentičnost na zakonom propisan način. Zato mislim da nije u redu da se u medijima licitira sa tim da li je nečiji doktorat ili nečija diploma validna ili nije, te je formirana ova komisija, te nije formirana komisija. Onda oni koji kažu, ja sam pre neki dan u jednoj emisiji imao prilike da pitam gospođu Sandu Rašković Ivić, pošto je spominjala nekakvu komisiju za doktorat Siniše Malog – dobro, ko je član te komisije, pa ne znam. Dobro. Kažite mi makar jedno ime? Pa ne znam. Ne znam ni jedno ime ali znam da je formirana komisija.
  Mislim da to ne doprinosi rejtingu našeg visokog obrazovanja i mislim da bismo trebali da budemo vrlo pažljivi kada o ovoj temi govorimo i mislim da svi zajedno i mi koji smo završili fakultete i državne i privatne, i u neko prošlo vreme i u neko novije vreme, moramo da vodimo računa o tome šta govorimo i da posebno vodimo računa o tome da našim izjavama, ma koliko da su one politički obojene, pa ponekad čak i politički ostrašćene, ne dovedemo u pitanje kredibilitet našeg celokupnog visokog obrazovanja.
  Ima na našim fakultetima, ima na našim visokim školama mnogo dobrim profesora, dobrih i vrednih studenata, dobrih i vrednih asistenata, ima i onih koji to nisu, ali mislim da ovih iz ove prve kategorije ima više. Bez obzira na sve udare na naše visoko obrazovanje, koji su dolazili od 2000. godine, mislim da još uvek imamo generalno dobre fakultete, imamo generalno dobre visoke škole koji školuju dobre kadrove. Danas su naši lekari, inženjeri i ljudi koji su završili neke druge fakultete izuzetno cenjeni u svetu i zbog toga mislim da kada govorimo o tome ko je i na koji način stekao diplomu, moramo da vodimo računa o kredibilitetu našeg visokog obrazovanja i o kredibilitetu koji rade u sistemu visokog obrazovanja.
  (Vjerica Radeta: Replika.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ne može po istom osnovu sada dvoje. Vi kao šef poslaničke grupe, a Sreto Perić, vama je odgovarao.
  Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Nikada mi srpski radikali nismo ospori da u Srbiji ima dobrih škola, dobrih fakulteta, kvalitetnih nastavnika, kvalitetnih profesora itd. Ali, upravo da bi toga bilo što više i da bi svi bili takvi, mi skrećemo pažnju na ono što nije tako.

  Činjenica jeste da pored svega toga u Srbiji ima sve više diploma koje su sumnjive da li kupljene, da li dobijene na ovaj ili onaj način. Znate, to je javna tajna. To je nešto o čemu se potpuno otvoreno govori. Mi ne napadamo nikoga zato što nam politički ne odgovara. Da li smo nekada doveli u pitanje diplomu Maje Gojković, Aleksandra Vučića, vas gospodine Martinoviću? Nismo, zato što znamo da ste normalno završavali fakultete, završili, dobili diplome, kao što znamo da Toma Nikolić nije, a znate i vi.

  (Aleksandar Martinović: Kada ste to saznali?)

  Evo, reći ću vam kada smo saznali. Saznali smo, gospodine Martinoviću, kada on više nije bio u SRS. To što ste vi, samo vi vrtite glavom, evo ja ću da vam kažem, i vi ste bili u SRS u to vreme gospodine Martinoviću, jeste li vi znali tada da je Toma Nikolić diplomirano nešto? Niste. Kažete – zašto smo ga kandidovali za predsednika?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Nema ličnog obraćanja molim vas.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Kaže Martinović – što smo Tomu Nikolića kandidovali za predsednika? Pogledajte dokumentaciju. Kandidovan je kao građevinski tehničar. Tako se prijavio, tako se potpisao i za nas je i za sve građane bio građevinski tehničar.

  Pitanje za njega je zašto je on tada od nas krio da ima diplomu. Pa, naravno, zato što bismo ga mi kao ozbiljni ljudi pitali – odakle ti to, crni Tomo? Pa bi videli kad je polagao, pa bismo onda dokazali ono što dokazujemo pred sudom. Vi znate da smo krivičnu prijavu podneli, da je dve ocene dobio istog dana kada je bio u Strazburu, Nataša i ja bile sa njim. Hvala.