Jedanaesto vanredno zasedanje , 13.02.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

2. dan rada

13.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 15:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala, vreme.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Sreto Perić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu se odnosi na izmene člana 12. već postojećeg zakona i taj član reguliše postupak i proceduru za učenike i studente, za korišćenje studentskih, odnosno učeničkih smeštaja, da oni mogu tamo da borave, da neke vannastavne, dodatne aktivnosti još praktikuju.

  Ovde je propisana procedura kako i pod kojim uslovima se može koristiti taj studentski, odnosno učenički smeštaj. Nas raduje činjenica da je u ovom članu predviđeno da odluku o korišćenju tih kapaciteta donosi ministarstvo, to je ono za šta smo se uvek zalagali.

  Samo smo ovde hteli da kažemo, ukoliko učenik ili student nije zadovoljan, ko može da podnese žalbu na takvu odluku. Pa smo rekli da umesto staratelja bude i zakonski zastupnik. Mislim da bi to bilo sveobuhvatnije rešenje. Ministar nije trenutno tu, pretpostavljam iz objektivnih razloga, njegovo prisustvo se ne može ovde osporiti, tu je jedna korektnost, ali bih zamolio njegove saradnice.

  Ja imam jednu informaciju iz studentskog doma iz Užica. Naime, tamo je urađen dom pre pet ili šest godina, možda podaci koje iznosim nisu apsolutno tačni, ali treba da znate da ima tamo dosta propusta. Urađen je pre pet ili šest godina i svakoj generaciji od oktobra počnu govoriti da će biti dom za studente otvoren najdalje do 31, odnosno do Nove godine, te godina koja jeste tad u toku. Tako su i poslednjoj generaciji studenata rekli da će tako biti, međutim nije još uvek to u pitanju.

  Dom koji radi kao studentski dom je apsolutno neuslovan. Tu se radi o nekim barakama. Cena tog smeštaja kada se poredi sa cenom koja je u Beogradu, četiri ili pet puta je niža, govori o kvalitetu koji je tamo.

  Ja bih voleo samo da se da odgovor. Pretpostavljam da su u pitanju verovatno dozvole ili nešto slično, ali imamo ministarku, odnosno ministra za građevinarstvo koja kaže da nema nikakvih problema, da sve funkcioniše na najbolji način, pa ako vam nije problem, probajte zbog tih studenata da se to razreši. Sigurno bi to njima značilo u smislu kvalitetnijih uslova za pripremu, za nastavu i sve ono što se od studenata inače i očekuje. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 10. amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 10. amandman je podneo Filip Stojanović.
  Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Reč ima Filip Stojanović. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Filip Stojanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskim standardima. I ovaj, kao i moji drugi amandmani koje sam podneo, ima za cilj da se naglasi da se radi o veoma ozbiljnoj stvari. Za razliku od ostalih evropskih zemalja Srbija ima tu nesreću da jedan njen deo i dalje je pod okupacijom od strane onih koji su nas bombardovali 1999. godine.

  Ovo je najbolji pokazatelj neodgovornosti, jer ni jedna normalna vlast ne daje svoje najznačajnije prirodne resurse na upravljanje strancima, pogotovo onima koji su kroz istoriju dokazani kao naši neprijatelji.

  Naime, pošto sam rođen na Kosovu i Metohiji, gde sam živeo sve dok nisam bio prinuđen da napustim svoje rodno ognjište, želim da upitam ministra sledeće – da li naša deca i naši studenti koji uče školu, koji studiraju i žive na teritoriji Kosova i Metohije, ostvaruju prava koja im omogućava ovaj zakon?

  Šta ministar prosvete čini da, recimo, deca u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji, ostvaruju pogodnosti koje omogućava ovaj zakon?

  Da li Ministarstvo prosvete snosi troškove putovanja učenika koji putuju? Da li škole u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji imaju nastavna sredstva kao što je to u ostalim delovima naše zemlje. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 11. amandman, sa ispravkom, podneo je Aleksandar Šešelj.

  Da li neko želi reč?

  Na član 11. amandman je podneo Tomislav Ljubenović.

  Da li neko želi reč?

  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Tomislav Ljubenović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala.

  Smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu neke stvari jasno definišu, pa smo mi iz SRS podneli ovaj amandman na član 11.

  Predlagač člana 11. menja se član 17. osnovnog zakona koji se odnosi na vaspitno-disciplinske mere i postupak za povredu obaveze učenika.

  Mi smo predložili izmene stava 5. tako što se tačka zamenjuje zapetom i dodaje tekst – odnosno zakonskog zastupnika.

  Mišljenje poslaničke grupe SRS je da ovaj amandman rešenje predlagača ne bi trebalo da odbije, jer je reč o usklađivanju ovog zakona sa porodičnim zakonom Republike Srbije.

  Stav 5. u celosti glasi – za lakšu povredu obaveze učenika obavezno je pojačati vaspitni rad ustanove i roditelja. Već u narednim stavovima član 17. stav 6. i 7. zakonodavac, pored roditelja uključuje odredbe ovog zakona i staratelja učenika i drugog zakonskog zastupnika, tako da bismo mogli reći da je u stavu 5. tehničkom greškom izostavljeno i da bi ta tehnička greška mogla biti ispravljena.

  Prihvatanjem ovog amandmana poslanička grupa SRS, s druge strane imali bismo jasnije definisane odredbe, utemeljene na odredbama porodičnog zakona Republike Srbije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Da li neko želi reč?
  Kolega Jojiću, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Petar Jojić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo iz ministarstva, SRS je podnela jedan broj amandmana koji se odnose na ovaj zakon.

  Kada je u pitanju standard učenika i standard studenata mislim da država mora da posveti veću pažnju. Ne bi mi bili u situaciji da iz Srbije ode za kratko vreme 600.000 mladih u inostranstvo da rade, ne baš po bog zna boljim uslovima, nego što bi radili u Srbiji, ali Srbija kao država mora da ima u vidu da se posveti veća pažnja učenicima i studentima i njihovom standardu. To mnogo zavisi i od organa lokalne samouprave.

  Ja dolazim iz Pančeva kao narodni poslanik i mogu da stavim primedbe u odnosu na učenički standard, a ujedno i nedovoljno sredstava koja se izdvajaju za studentski standard.

  Kako ona narodna kaže – nije važno koliko ima vojnika jedna država, no je važno koliko ima učitelja, koliko ima inženjera, koliko ima doktora i onih koji mogu državu da izvuku i da je, pre svega, podrže i da razvijaju sve oblasti društvenog života.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 18. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Zoran Despotović.
  Da li neko želi reč?
  Kolega Despotoviću, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Despotović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala gospodine Arsiću.

  Ovaj amandman, kao i svi amandmani SRS, imaju za cilj da ukažu da se radi o veoma ozbiljnoj temi koja ostavlja dugoročne posledice. Ovaj zakon se pre svega donosi iz razloga što ga treba usaglasiti sa novim usvojenim zakonskim regulativama iz oblasti srednjeg i visokog obrazovanja.

  To nije sporno, ali da li će to dovesti do poboljšanja učeničkog i studentskog standarda, ja lično mislim da neće. Sve se vrti oko nekakvih propisa koji se stalno menjaju, pri čemu se uvek zanemaruje suština.

  Učenici studentski standard treba izjednačavati ili približavati standardu u zemljama EU, a mi ovde radimo obrnuto. Mi usaglašavamo propise sa zemljama EU, pri čemu su ti propisi po pravilu neprimenljivi za naše uslove.

  Sa druge strane, propisi su ipak propisi dok je realni život nešto sasvim drugo. Što je više tih propisa mi više zaostajemo u realnim stvarima za zemljama EU, a trebalo bi da to bude obrnuto.

  Mi smo, gospodo, poljoprivredna zemlja, tako da obrazovanje usmeriti i u tom pravcu. Sistem školstva, gospodo ministri, izmeniti i utvrditi koliko i kakvog najboljeg kadra je potrebno Srbiji. Hvala.