Jedanaesto vanredno zasedanje , 13.02.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

2. dan rada

13.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 15:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Molim poslanike da se ne obraćaju jedni drugima. Moraću da prekinem. Nemojte jedni drugima da se obraćate.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Ja samo kažem kako je bilo.
  Vi imate tu neku potrebu da kada vas čovek napusti da onda o njemu pričate sve najgore. Dok je sa vama onda je najbolji i najpametniji itd. Ja sam postao majmun, kada sam napustio SRS. Je li tako? Jel ste štampali knjige sa mojim likom, je li tako?
  (Vjerica Radeta: Pa ne, nismo smeli da ti damo.)
  Znači, ja sam postao majmun onog trenutka kada sam napustio SRS. Kada sam bio zajedno sa vama, hteli ste da me kandidujete za predsednika Republike. Je li tako? Bio sam zamenik predsednika poslaničke grupe SRS. Je li tako? Tada vam nisam bio majmun. Je li tako? Kada sam skupljao ljude da svedoče u korist Vojislava Šešelja nisam bio majmun. Sve to sam postao, odnosno, majmun sam postao tek onda kada više nisam hteo da budem sa vama i kada sam rekao – neću da me vode oni koji su, neću da kažem gori, ali imaju i manje političkih kvaliteta od mene i vreme je pokazalo da sam bio u pravu. Ništa drugo. Ne želim da vas vređam. Nisam ničiji advokat. Nikoga ne napadam.
  (Vjerica Radeta: Ti si sam za sebe rekao da si majmun.)
  Vi ste rekli za mene i štampali ste knjigu da sam majmun i super. Pa jesam, majmun sam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Molim vas, prekinuću ovo. Ovo više nema smisla, oboje govorite isto vreme.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Ja sam majmun postao onoga trenutka kada sam napustio SRS, onda sam postao majmun, a kada sam bio u SRS nisam bio majmun.
  (Predsednik: Hvala.)
  Znači, kad sam bio kod vas nisam bio majmun. Znači, ovde ljudi postaju majmuni kada napuste stranku.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala poslanici. Hvala.
  Ja molim sve poslanike da se vratimo na temu, inače moram da napravim pauzu pre vremena.
  (Vjerica Radeta: Ja želim da repliciram, nema potrebe za pauzom.)
  Nema potrebe za pauzom? Ima potrebe za pauzom.
  Daću vam da replicirate.
  Ne zalazim u to kakav će ko imati ton, ali dajte da raspravljamo o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ne znam kako da podvedem ove rasprave pod taj važan zakon za građane Srbije.
  Molim vas.
  Daću vam repliku.
  Molim stvarno da ne pričamo o istoriji višepartijskog sistema Srbije. Molim vas.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Mislim da nije problem ni da se priča o istoriji, ali je bitno da se govori ono što je istina.

  Dakle, nikada mi SRS nismo nekoga napadali, niti nešto govorili o nekome kada više nije bio u SRS zato što nam je eto to palo napamet, nego zato što smo dolazili do određenih informacija koje je taj neko uspešno krio dok je bio u SRS.

  Evo, gospođa Maja Gojković je bila u SRS, da li je nekad neko čuo da smo nešto loše za nju rekli? Naravno da ne. Nema razloga, a za onoga za koga ima razloga, znate vi nama niste odgovorili na pitanje da li ste vi znali, odnosno da li je gospodin Martinović znao da je Toma Nikolić imao diplomu kada je bio u radikalima. Pa nije

  znao zato što nije znao niko. Zato što nije znao niko i on je čekao momenat da je pokaže kada dođu neka njegova vremena koja je jedva dočekao, sećate se kada je u pet sati proglašen za predsednika. Mnogo toga mi znamo, a znate i vi.

  Jedino mi nije jasno što je sad naprasno u ovom periodu kada se mnogo šta dešava u ovoj državi, u ovom društvo, zašto je sad baš palo Martinoviću napamet da brani Tomislava Nikolića i njegovu diplomu, a često smo mi o tome govorili i govorićemo uvek. Ponavljam, ono što je sporno građani Srbije treba o tome da se informišu i šta vas briga ako Toma napravi tu novu stranku, bolje da znaju je falsifikovao diplomu a nećete ga kupiti time što ga na taj način branite. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 7. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč na taj amandman? (Ne)
  O, joj, javio se Mirčić, posle, dobro, u redu, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Milorad Mirčić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Suština ove rasprave je u nameri SRS da po ko zna koji put i ministra i Vladu upozori da ne treba na prečac donositi zakone, a pogotovu te izmene i dopune zakona, bez obzira ko kako tumačio, i dalje postoji ta namera SRS da korigujemo ono što su, kako bi rekli evropske tekovine.

  `Te evropske tekovine su koštale mnogo Srbiju, od kada smo počeli da gazimo tom stazom koja nas vodi na put ka Evropi, vidimo kakve su posledice, a pogotovu kada je u pitanju oblast obrazovanja. U obrazovanju smo došli gospodo na taj nivo uvođenjem prijemnih ispita i sada završnih ovih ispita koje polažu učenici iz osnovnih i srednjih škola. Mi u stvari ne pravimo nikakvu selekciju. Mi pravimo upravo ono što je negativno. Treba razmisliti o tome da se vrati ono što je nekada bilo u primeni, a to je da na osnovu uspeha u osmogodišnjem školovanju i vrednovanjem tog uspeha, učenik može da upisuje srednju školu. Da li će učenik dobro da proceni ili eventualno neko umesto njega da je dobro odabrao srednju školu, to će pokazati njegovo dalje školovanje.

  Što se tiče studenata, odnosno onih koji upisuju fakultet, treba ukinuti prijemni ispit. Mi imamo ovde apsurdnu situaciju, da u prijemnim ispitima kada se polažu za srednju školu, odnosno ovim završnim, imate takve drastične primere gde učenik sa srednjim ocenama brilijantno uradi taj završni ispit, zato što je preko nekih ličnih ili nekih drugih veza, dobio taj test.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.

  Vaša grupa je potrošila vreme.

  Na član 7. amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.

  Da li neko želi reč?

  Na član 7. amandman je podnela poslanik Aleksandra Belačić.

  Da li neko želi reč? (Ne)

  Na član 7. amandman je podneo poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Tomislav Ljubenović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala predsedavajuća.

  Ovim amandmanom koji je SRS podnela na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, predloženo je da se u članu 7, postojećeg člana 73. stav 8. tekst „prevodi se u naredni razred na osnovu odluke odeljenskog veća“, zamenjuje tekstom „polaže popravni ispit“.

  Član 73. osnovnog zakona odnosi se na ocenjivanje i napredovanje učenika, a stav 8. konkretno definiše da učenik 2. i 3. razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji na kraju drugog polugodišta ima nedovoljne ocene, prevodi u naredni razred na osnovu odluke odeljenskog veća.

  Mi iz SRS smo mišljenja da bi usvajanjem predloženog amandmana došlo do smanjenja protekcija u prvim godinama socijalizacije dece, u prvim godinama školovanja.

  Predstavnici vlasti u Srbiji moraju da budu svesni toga da generalno, nedostatak dece, a samim tim i nedostatak školske dece se ne može nadoknaditi protekcionizmom, jer je to loša vaspitna uloga školstva.

  Nedostatak dece se nadoknađuje boljim uslovima života roditelja koji treba tu decu da rađaju i čuvaju, boljim uslovima za zapošljavanje mladih ljudi kako bi ostali u Srbiji, a ne da svakodnevno odlaze iz svoje zemlje. Odlaze da se ne vrate i da tamo formiraju porodicu i odgajaju svoju decu, ali ta deca neće ići u srpske škole.

  Zato su srpske škole prazne, zato je sve evidentniji nedostatak školske dece. Taj problem se ne može rešiti protekcionizmom, ukoliko predlagač želi dobro narednim generacijama učenika, prihvatiće ovaj amandman poslaničke grupe SRS. Hvala.